Program Prezydencji Litewskiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów z Vytenisem Povilasem Andriukaitisem, litewskim  ministrem zdrowia

Minister Zdrowia V.Andriukaitis: Wszystkie państwa członkowskie powinny osiągnąć postępy w wielu rożnych aspektach służby ochrony zdrowia, takich jak np. wyroby medyczne. Badania kliniczne potrzebują jednolitego stanowiska. Skomplikowana sytuacja z harmonogramem spraw medycznych, potrzeba koordynacji z Parlamentem Europejskim. Tylko we współpracy z Parlamentem Europejskim jesteśmy w stanie przekazać wieloletnią perspektywę. Potrzeba osiągnięcia najwyższych wskaźników w ochronie zdrowia. Należy doprowadzić do zakończenia realizacji 5-cio letnich zobowiązań przed zakończeniem urzędującej kadencji. Priorytetami Prezydencji są między innymi: zatwierdzenie konkluzji Rady dotyczących wdrażania systemów publicznych ochrony zdrowia oraz rozpatrzenie ich pod każdym w tym ekonomicznym aspekcie. Reformy w obszarze zdrowia wymagają szczególnego wsparcia finansowego. Sektor zdrowotny jest czymś nowym dla instytucji unijnych. Trzeba szukać najlepszych rozwiązań w celu uzyskania najefektywniejszego rozwoju obszaru zdrowotnego. Potrzeba nowej strategii, współpracy, kompromisów w szukaniu rozwiązań dla bezpiecznej farmakoterapii. Potrzeba zachowania ciągłości działań. Należy stawiać czoła globalnym wyzwaniom. Unia Europejska powinna być w awangardzie wprowadzania Dyrektywy Tytoniowej i Konwencji Zdrowotnej. Należy ograniczyć ryzyka w kwestii tytoniowej. Potrzeba wsparcia Komisji ENVI.

P.Liese: W kwestii tytoniu prace są już zaawansowane, natomiast Rada nie zawiera żadnego stanowiska w kwestii wyrobów medycznych. Trzeba chronić zdrowie obywateli. Najwyższy czas żeby Rada osiągnęła kompromis w sektorze ochrony zdrowia. Parlament Europejski jest żywo zainteresowany regulacjami przy testach medycznych. Badania kliniczne, diagnostyka in vitro, są to kwestie które, należy dołączyć stanowiska komisji PETI.

L.McAvan: Cieszy zaangażowanie w sprawę Dyrektywy Tytoniowej, należy zakończyć dyskusje w tym temacie najpóźniej do jesieni. Kwestia badan klinicznych potrzebuje otwarcia negocjacji.

A.Pravonova: Nie widać żadnych pozytywnych kroków w kwestii przejrzystości cenowej leków od strony Rady i Komisji. Należy zająć się tym problemem.

C.Schlyter: Wyznacznikiem pracy Komisji Envi jest Dyrektywa Tytoniowa. Potrzeba pełnej przejrzystości w aspekcie tej dyrektywy. Jakie było uzasadnienie zaakceptowania moratorium na cienkie papierosy. Potrzeba większego dostępu do wyników badan klinicznych. Nie można zapominać o strategii początkowej w sprawie alkoholu.

A.Rosbach: Gruźlica jest rzeczywistym problemem zdrowotnym a nie zwraca się na tę kwestię uwagi. Trzeba skupić się na uleczalności oraz profilaktyce w aspekcie tej choroby. Odporność wielolekowa to temat powiązany z terapią antygruzliczą, ale też z innymi jednostkami chorobowymi, potrzeba dyskusji w tych tematach.

D.Roth – Behrendt: Potrzeba konkretnych priorytetów. Trudno będzie osiągnąć zamierzone, znaczące postępy. Jakie są rzeczywiste plany w kwestii aparatur medycznych? Czy do końca roku uda się negocjować w ramach intensywnego trialogu? Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Jaki jest harmonogram działań dla Komisji ENVI w ramach Prezydencji Litwy.

 R.Morkunaite: Piękna prezentacja priorytetów Prezydencji. Nie wiadomo czy rezygnacja z sektora prywatnego w służbie zdrowia jest najlepszym rozwiązaniem. Próbuje się często rozwiązać problemy ale w praktyce się nie udaje. Potrzeba dodatkowych działań po to by nasi obywatele byli lepiej informowani o szkodach, zagrożeniach dla zdrowia. Należy wprowadzić w szkołach programy, które poinformują młodych ludzi o tym, co można zrobić dla własnego zdrowia. Istotną kwestią są też choroby starszych ludzi.

B.Borzan: Bardzo ambitny program dla Prezydencji Litwy. Po wstąpieniu do UE Chorwacji obawy pojawiają się w kwestii emigracji wykwalifikowanych pracowników sektora medycznego do innych krajów członkowskich, jak Rząd Litewski walczył z tym zjawiskiem?

Minister Zdrowia V.Andriukaitis: 4 miesiące konkretnej pracy Prezydencji Litewskiej muszą być jak najbardziej produktywne. Podczas nieformalnego spotkania Rady, ministrowie przyjęli, że jeżeli podczas Prezydencji Irlandzkiej sformułowane zostało ogólne podejście, to pojawiło się pytanie jaką wartość dodaną dorzuci od siebie Litwa. Jeśli jest wola 28 państw członkowskich to trzeba podjąć decyzję czy jest wola aby załatwić kwestię badań klinicznychi produktów medycznych czy też należy zająć się kwestią diagnostyki in vitro. W kwestiibadań klinicznych nie ma wielu punktów spornych, można dojść do kompromisów, natomiast w sprawie produktów medycznych jest jeszcze wiele technicznej pracy do zrobienia. Potrzeba dobrej woli politycznej dla wspólnych celów. Należy ustalić pełen kalendarz, harmonogram prac najpóźniej do września, potrzeba konkretnych planów. Trzeba stawiać sobie realistyczne cele. Podczas Prezydencji Irlandii osiągnięto postępy, teraz muszą być dalsze w dialogu z Parlamentem Europejskim. Należy opisać rzeczywistą agendę i w międzyczasie trzeba sprawdzać co już zdążyło się osiągnąć. Należy zachęcać rządy do większych wysiłków także w dziedzinie bezpieczeństwa farmakoterapii. Wiele wysiłków w sprawie tria-logu i finalizacji tych prac w grudniu jest kierowane na bardzo ważny cel. Konsumpcja tytoniu jest czymś straszliwym. Od kilku wieków przemysł tytoniowy wciąga do palenia papierosów. Argumenty w postaci utrzymania gałęzi przemysłu powiązanego z tytoniem, hamują możliwości działania Rady ale tria log musi doprowadzić do opracowania odważnej decyzji. Dyrektywa Tytoniowa powinna zakończyć się do końca kadencji. Systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich są bardzo rożnej sytuacji aczkolwiek projekt konkluzji prezydencji litewskiej musi ustosunkować się do wszystkich. Forum zdrowotne w Wilnie będzie zajmowało się sprawą zrównoważonego charakteru systemów opieki medycznej. Należy wdrożyć dyrektywę o usługach transgranicznych. Istotną kwestią jest sprawa opłat, tu można osiągnąć postęp w Radzie. Potrzeba jak największej współpracy a Rada ustosunkuje się pozytywnie do celów założonych przez Prezydencję Litwy. Jest nadzieja, iż mandat negocjacyjny zostanie przyjęty. Kwestia prewencji we wczesnej fazie rozwoju gruźlicy nie została załatwiona odpowiednio, tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. Odporność wielolekowa jest skutkiem złej terapii. Gruźlica nie jest leczona we właściwy sposób, często stosuje się źle dobrane leki a to prowadzi do wzmocnienia odporności wielolekowej. Należy szukać możliwości informowania opinii publicznej jak korzystać z autoterapii. Gruźlica wiąże się z ubóstwem, konsumpcją alkoholu i innymi czynnikami oraz chorobami.