Prezydencja PolskaJerzy Buzek przewodniczył Parlamentowi Europejskiemu w bardzo trudnym czasie dla całej Unii Europejskiej. Cały świat został dotknięty niezwykle silnym kryzysem, który wywarł negatywny wpływ na europejskie gospodarki.
- Ratyfikacje i wprowadzenie w życie Traktatu Lizbońskiego wymagało ogromnej dyplomacji i współpracy z wieloma rządami.
- Północ Afryki ogarnęła fala krwawych ruchów narodowyzwoleńczych tzw. Wiosna Arabska.
Mimo tych przeciwności Parlament Europejski przyjmuje pakiet 6 ustaw tzw. „sześciopak”, które mają wpływ na dyscyplinę budżetową w krajach UE oraz poprawią współpracę makroekonomiczną międzyrządową. W dalszej perspektywie będą miały wpływ na powstanie nowych miejsc pracy, a także wzrostu dochodów w krajach UE.

Twarde stanowisko Przewodniczącego Parlamentu i wielu europosłów doprowadziło do przyjęcia dokumentów bez „warunków zmiękczających” dla krajów, dla których samodyscyplina jest słowem nieznanym. Rozwiązania wprowadzają większy automatyzm sankcji w przypadkach „rozhulania się” niektórych budżetów krajowych. Zaostrzony tez został nadzór nad instytucjami finansowymi tj. bankami, czy firmami ubezpieczeniowymi. Szereg przyjętych zapisów w omawianych dokumentach ogranicza bonusy dla bankierów, handel produktami pochodnymi agencji ratingowych czy działalność funduszy hedgingowych. Jerzy Buzek zaproponował przyjęcie szybkiej ścieżki legislacyjnej dla projektów zmiany przepisów związanych z przeciwdziałaniem kryzysowi, który dotknął nas teraz, ale i temu, który może nadejść jutro. Inicjatywa będzie kontynuowana przez Parlament Europejski i Radę Europejską w najbliższym okresie.

Ważną inicjatywą Parlamentu Europejskiego było wsparcie demokratycznych zmian w Afryce Północnej. Przewodniczący odbył wizyty do Libii, Tunezji i Egiptu wspierając osobiście opozycję do walki z okrutnymi reżimami. PE podjął decyzję o pomocy dla nowych instytucji demokratycznych powstałych w krajach arabskich. W całym okresie kadencji Jerzy Buzek i posłowie z Polski występowali publicznie w obronie prześladowanych w krajach Europy Wschodniej. Przyznanie Nagrody Sacharowa Memoriałowi oraz innym obrońcom praw człowieka w Rosji rozniosło się szerokim echem w całym świecie. Polska była inicjatorem zorganizowania międzyrządowej konferencji z udziałem obrońców praw człowieka z całego świata. Niezwykle ważną inicjatywa podjętą przez Przewodniczącego i PE było budowanie wspólnego rynku w sektorze energii, zrealizowaną na specjalnym szczycie. Budowa sieci między państwami UE, a także interkonektorów gazowych umożliwią sprawną dostawę z różnych kierunków, zabezpieczając Europę przed brakami w okresach nasilonego popytu. Przypieczętowaniem działalności Przewodniczącego Jerzego Buzka i wszystkich polskich europosłów było uczczenie imieniem polskiej Solidarności Głównej Promenady w sercu Brukseli.

Podsumowując można powiedzieć, że Przewodniczący Jerzy Buzek, Eurodeputowani z Polski i Polska Prezydencja w tym historycznym czasie sztafetę wygrała!