Program Prezydencji Belgijskiej w zakresie ochrony środowiska prezydencjaWymiana poglądów z Jole Schauvliege (flamandzka minister ds. ochrony środowiska,  przyrody i kultury, przewodniczącą Rady ds. Ochrony Środowiska)

Belgijska prezydencja rozpoczyna działania w sprawie silnej Europy. Analiza redukcji działań gazów cieplarnianych o 20 % to bardzo ważny element. Warto zastanowić się także nad  działaniami, które mogłyby zredukować emisje nawet do 30%. Prezydencja zdeterminowana  jest poruszyć zagadnienia dotyczące: ograniczenia emisji przemysłowych w samochodach  osobowych, bioróżnorodności, różnorodnej gospodarki zasobami, ekonomii a ekologii  (zasoby naturalne, produkty i odpady), lepszych instrumentów dla Komisji Europejskiej,  lekkich pojazdów handlowych. Oczekiwać można nowej dyrektywy dotyczącej wody oraz kontynuacji tematu organizmów  modyfikowanych genetycznie.  W przypadku odbudowy gospodarczej trzeba zrównoważyć ekonomie i ekologie. Takie zrównoważenie gospodarowania materiałami dotyczy całego cyklu życia materiałów.  Na najbliższym szczycie zostanie przyjęta konkluzja w sprawie ochrony środowiska oraz  deklaracji na temat dyrektywy WEEE.

Liotard Kartika Tamara

Prezydencja powinna znaleźć porozumienie w Radzie w sprawie klimatu. Obawę budzi fakt  dyskusji Komisji na temat dalszych dotacji w pozyskiwaniu węgla kamiennego. Wszystkie  zasoby, których jest niewiele w poszczególnych krajach powinno być wykorzystywane.

Minister Jole Schauvliege

Podczas szczytu w Cancum trzeba dojść do porozumienia w sprawie klimatu. Prowadzone są działania dotyczące zrównoważonego zarządzania odpadami, ekoprojektu,  nielegalnego transportu odpadami i certyfikatu recyklingowego. Wyniki zostaną  opublikowane w grudniu podczas nieformalnego spotkania Rady.

Gutierrez-Cortines Cristina

Sektor ochrony środowiska godny zwrócenia uwagi. Sektor budownictwa – dane liczbowe są  przerażające. Europa powinna zacząć ochronę od infrastruktury (starych i zniszczonych dróg i domów).

Prodi Vittorio

Opóźniają się negocjacje w sprawie ochrony środowiska. Aktualna sytuacja związana jest z ociepleniem klimatu i zasobami naturalnymi. Zasoby naturalne i zdolności do odbudowy tych zasobów są ograniczone. Nadmierne zużycie paliw jest również niekorzystne.

Belier Sandrine

W najbliższym czasie trzeba przyjrzeć się bliżej na temat samochodów o napędzie elektrycznym. Przygotowane są już konkretne propozycje dotyczące standardów. Działania te należy kontynuować, aby jak najszybciej otrzymać normy dotyczące samochodów o napędzie elektrycznym.

Minister Jole Schauvliege

Rezolucja dotycząca bioodpadów jest dobrze przygotowana.  Istnieje możliwość pozytywnego wpływu samochodów o napędzie elektrycznym na klimat i  środowisko.