Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie badań naukowych cz. I prezydencjaWizyta Stavrosa Malasa, cypryjskiego ministra ds. zdrowia (odpowiedzialnego za dziedzinę badań), przedstawiciela urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej.

Minister S. Malas : Do 2010 Europa miała być wiodącą siłą jeżeli chodzi o badania naukowe i innowację. Mamy kryzys. Inwestowanie w innowacje pomogą wyciągnąć z niego Europę. Szalenie istotny, a za razem bardzo trudny jest Horyzont 2020. Będzie to priorytet Prezydencji Cypryjskiej. Udział MŚP w Horyzoncie 2020 powinien wynosić 25%. Prezydencja ma obawy, jeżeli chodzi o ramy finansowe. Ważne jest uproszczenie procedur. To zmniejszy obciążenie administracyjne, przyspieszy otrzymywanie dotacji i ograniczy błędy przy finansowaniu. Istotna jest elastyczność – to pomoże we współudziale różnych podmiotów. Euroatom – to bardzo delikatna kwestia. Kluczowe jest bezpieczeństwo. Prezydencja jest nastawiona optymistycznie, jeżeli chodzi o ten program.
EIT powinien być integralną częścią Programu Horyzont 2020 – powinien łączyć trzy ramiona trójkąta wiedzy, ze szczególnym naciskiem na kształcenie. Powinien wzmacniać gospodarkę. To bardzo istotny projekt. W kwestii ERA – trzeba otworzyć międzynarodowy rynek pracy dla badaczy. Ważna jest współpraca międzynarodowa, równość płci. Budowa ERA to duże i bardzo ważne wyzwanie. Jeżeli chodzi o współprace międzynarodową – Prezydencja kładzie nacisk na współprace krajów śródziemnomorskich. Ważna jest współpraca z krajami 3-cimi.

A. Correia De Campos: Cieszy zaangażowanie w Program Horyzont 2020. Są wątpliwości w sprawie EIT, czy Prezydencja podziela te wątpliwości? W jaki sposób pomóc MŚP, aby brały udział w Horyzoncie 2020, szczególnie bez koniecznych środków? Jak wygląda kwestia środków wspólnotowych w zakresie wiedzy, technologii i badań naukowych?

K. Johansson: Współpraca wokół badań i rozwoju w ramach krajów basenu morza Śródziemnego to dobry pomysł. Taka współpraca w basenie morza Bałtyckiego dała dużo korzyści. Ważne są wyzwania związane z Horyzontem 2020. Jakie rozmowy przeprowadzi Prezydencja, żeby zdobyć większość w Radzie, by dokonać alokacji w budżecie? Ważne jest uproszczenie zasad, czy Prezydencja przewiduje takie działanie?

T. Hadjigeorgiou: Program Horyzont 2020 ma 80 mld. €. 39 mld. € ma zostać przeznaczone na walkę z poważnymi wyzwaniami społecznymi: zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój rolnictwa. Czy budżet który zostaje na wszystkie kraje na inne programy i kwestie nie jest za mały? Czy Cypryjska Prezydencja przyspieszy działania? Co Cypr chce pozostawić po sobie?

R. Butikofer: Jak przejść z VII Programu Ramowego na Horyzont 2020 bez wystarczających środków? Ile % środków Horyzontu 2020 powinno zostać przekazane na MŚP?

Minister s. Malas : Jeżeli chodzi o EIT – w szerszym ujęciu naukowcy w UE nie angażują się w przemysł. Tworzone są inkubatory, które mają zmienić to podejście. Mamy 3 KICKSy o wartości 300 mln. €. Trzeba pilnować by udział przemysłu osiągnął 75%. Trzeba patrzeć na aspekty strategiczne. Ważna jest edukacja. Dostęp małych i średnich krajów, to kwestia kluczowa – dochodzimy do europejskich ram badawczych. Ważny jest jak najszerszy udział i kryterium doskonałości. Powinniśmy na to patrzeć przez pryzmat wyzwania. Istnieje oczywiście ryzyko Europy dwóch prędkości. Polityka spójności jest narzędziem dla wszystkich krajów. Pomaga wypracować doskonałość. Jeżeli chodzi o współpracę wschodnioeuropejską – jest w tym wielki potencjał. Każdy ma swoje charakterystyczne cele. Dobre stosunki sąsiedzkie przekładają się na dobre wyniki. Zasady udziału – trzeba stworzyć ogólną zasadę – to pomoże osiągnąć sukces. Inaczej będzie trzeba uciekać do różnego rodzaju wyłączeń. Trzeba być bardzo ostrożnym.. Istotne, by wszystko upraszczać tak jak było np. w V Programie Ramowym. PE wzywa do zwiększenia budżetu ale trzeba zobaczyć jak będzie wyglądał cały pakiet. Na projekty musi być wystarczająco dużo pieniędzy. Trzeba wspierać MŚP – one pomagają wyciągnąć Europę z kryzysu.