Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie badań naukowych cz. II prezydencjaWizyta Eleni Mavrou, minister spraw wewnętrznych (odpowiedzialnej za badania naukowe), przedstawicielki urzędującej prezydencji i Rady Unii europejskiej, w sprawie wyników prezydencji cypryjskiej.

E. Mavrou : Żeby wyjść z kryzysu trzeba wspierać polityki rozwojowe. Ważny jest Horyzont 2020. To flagowy program UE. Pomoże on wyjść Europie z kryzysu. Horyzont określa priorytety które mają być finansowane w ramach badań naukowych. Potrzebne jest uproszczenie procedur. Ważne są kwestie wynagrodzenia dla uczestników programu Horyzont. Ważne jest wyzwanie społeczne. Ważna jest kwestia uczestnictwa. Konieczna jest jak najszersza dostępność tego programu dla naukowców. Istotny jest Euratom i dziedzina odpowiedzialna za bezpieczeństwo nuklearne. Istotne jest utworzenie EIT. Potrzebne jest stworzenie wspólnoty ds. edukacji. Ważna jest innowacyjność. Trzeba zwrócić uwagę na kwestię mobilności naukowców. Potrzebny jest przepływ informacje know-how w Europie. Ważna jest współpraca Unii Europejskiej z krajami Morza Śródziemnego. Podczas prezydencji Cypru zrobiono krok w tym kierunku.

J. P. Audy: Ważne jest upraszczanie. Komisja działa w myśl takich przepisów. Trochę w tej kwestii zamieszanie powoduje Parlament. Jakie jest stanowisko Rady? Czy przemysł będzie finansowany, czy odniesie się do stóp zaproponowanych przez Komisję.

K. Johannson: Potrzebne jest uzyskanie jak największej ilości badań. Potrzebna też jest jak największa dźwignia. Ważne jest uproszczenie. Potrzebna jest współpraca między funduszami regionalnymi, strukturalnymi i Horyzontem 2020.

E. Mavrou: Są możliwości aby osiągnąć lepsze rezultaty. Uproszczenie jest bardzo istotne. W Radzie nie został przyjęty model kompleksowego kosztu pomimo mocnego poparcia. Kwestia ta powinna być przedyskutowana z Parlamentem Europejskim. Dostęp do programu Horyzont 2020 powinien być zagwarantowany większej ilości uczestników. Konieczna jest współpraca.