Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie handlu, przemysłu i turystyki cz. II prezydencjaWizyta Neoklisa Sylikiotisa, ministra handlu, przemysłu i transportu, przedstawiciela urzędującej Rady Unii Europejskiej, w sprawie wyników prezydencji cypryjskiej.  

N. Sylikiotis : Polska, Dania i Cypr wspólnie opracowały priorytety. Ważne by polityka pomogła Unii Europejskiej wyjść z kryzysu. Komisja ITRE może być katalizatorem. Należy pracować na rzecz obywateli Europy. Potrzebna jest konkurencyjność, spójność społeczna i solidarność. Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie Europa wciąż jest w światowej czołówce. Patenty jednak nie są wykorzystywane komercyjnie w takim stopniu w jakim dzieje się to w Chinach i Japonii. Rola przemysłu europejskiego jest bardzo ważna. Należy zwiększyć jego udział w PKB. Trzeba wspierać MŚP. Przedsiębiorczość to ważny filar, aby wejść na ścieżkę ponownego rozwoju. Ważne jest odciążenie administracyjne i dostęp do rynku zewnętrznego.

C. Turmes: Prezydencja dała mandat Komisji Europejskiej do dalszej pracy nad energią odnawialną. Cypr bardzo dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Trzeba tę wiedzę szerzyć na inne kraje Europy. Ważny jest rynek ETS. Od niego zależy bezpieczeństwo inwestycyjne. Należy zachować backloading. Martwi podejście rządu brytyjskiego. Uprawia on renacjonalizację. Posiadają nowe zasoby i zaczynają się zamykać Jak Pana zdaniem wygląda atmosfera z tym związana?

A. F. Correia De Campos: Prezydencja osiągnęła bardzo dobre rezultaty. Współpraca w dziedzinie transeuropejskiej sieci energetycznej była bardzo dobra. Ważne by Unia Europejska miała swój rynek energetyczny.   

N. Sylikiotis : Unia Europejska musi zachować swoje przywództwo w obszarze energii odnawialnej. Ważna jest oszczędność energii. System źródeł odnawialnych musi być rozwijany. Do 2014 roku trzeba zamknąć rozporządzanie rynku wewnętrznego. Ważne jest porozumienie, żeby realizować ten rynek. Potrzebne są połączenia między regionami. To da UE bezpieczeństwo wewnętrzne. Ważna jest współpraca z sąsiadami na wschodzie. Bardzo ważna jest spójność.