Program Prezydencji Cypryjskiej w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa prezydencjaWymiana poglądów z Sofoclisem Aletrarisem (cypryjskim ministrem rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska naturalnego)

Minister S.Aletraris: Metody wspólnotowe, z których korzysta Unia Europejska pozwalają się porozumieć. Należy prowadzić politykę działań, potrzeba dialogów i negocjacji. Wszystkie problemy muszą być rozwiązywane z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. W programie prac będą omawiane priorytety, szczególnie zbudowanie Europy zrównoważonego rozwoju. Wizja musi być wspólna, musi gwarantować ekologiczny postęp. Celem jest wskazanie jego kierunku oraz harmonogramu prac. Powinno się zwrócić uwagę na ambicje, ważna jest ochrona wód, cierpimy z powodu jej zagrożeń, zmiany klimatyczne naruszają równowagę. Ochrona wody powinna być celem podstawowym. Trzeba dołożyć starań aby program został wypełniony w całości. Należy określić listę substancji, która wpływa na jakość wód. System obrotu gazów cieplarnianych musi być kontrolowany, temat ten powinien zostać bardziej dogłębnie poruszony przez Unię Europejską, która powinna go kontynuować i koordynować. Oprócz tych kwestii trzeba także uwzględnić finansowanie tych działań. Szczególne miejsce ma kwestia ochrony i zajmowanie się bioróżnorodnością, z uwzględnieniem wód morskich. Jeżeli chodzi o kwestię zarządzania odpadami to jest to wielkie wyzwanie dla Europy, ponieważ dotyczy sposobu życia w dzisiejszej rzeczywistości oraz gospodarki. Podczas cypryjskiej prezydencji zamierzamy zakazać używania kadmu w bateriach i innych sprzętach. Istotne kwestie, którymi trzeba się zająć to program LIFE i jego budżet, programy na rzecz środowiska, prowadzenie zielonej gospodarki. Potrzeba wysokiej jakości analiz, wyzwania są ogromne. Ustawodawstwa, struktury, rozporządzenia ulegają ciągłym zmianom, dlatego potrzebne są dokładne analizy oraz dialog z ekspertami.  Transgraniczne problemy środowiska również są bardzo ważne, trzeba pomyśleć o współpracy i wsparciu w tej kwestii.

K.H.Florenz: Należy zastanowić się, co zrobić aby państwa wdrażały przedstawione pomysły. Wszystkie cele są dobre, Unia Europejska powinna być liderem jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, powinno to być priorytetem. Program na rzecz badań innowacji jest również bardzo istotny. Istnieją akty nie do końca wdrażane, musi to być zmienione. Potrzeba ekologicznego budżetu, musi on zostać uwzględniony w finansach.

Ch.Daveis: System handlu zanieczyszczeniami jest rozwinięty, natomiast ceny ekologicznych paliw są bardzo wysokie. Powinno się to zmienić a producenci muszą być pewni, że opłaca im się inwestowanie w ekologiczne produkty.

B.Eickhout: Zmiany klimatyczne są bardzo ważne. Należy zadać pytanie, co zamierza zrobić Cypr, jeżeli chodzi o cele do roku 2020. Plan międzynarodowych działań jest równie ważny, trzeba podjąć działania w ramach Unii Europejskiej o rozpoczęciu dialogów oraz dbać o jak największe zazielenienie środowiska.

J.Girling: Bardzo ważną kwestią podczas cypryjskiej prezydencji powinna być kwestia masowo wyłapywanych ptaków. Jest to proceder nielegalny, ta tendencja musi zostać odwrócona.

Minister S.Aletraris: Jeżeli chodzi o kwestię zrównoważonego rozwoju to prawda, że podjęte dotychczasowe działania były krytykowane, ale dużo czasu zajmuje ustalenie wspólnej linii podejścia. Trzeba wypracować dobry kompromis, ochrona środowiska jest priorytetem, należy się w tej kwestii porozumieć.

Prezydencja Cypryjska - ochrona środowiska

Prezydencja Cypryjska – ochrona środowiska

Należy także kontunuować pracę na szczeblu międzynarodowym na dużą skalę. Komisja musi przedstawiać program zrównoważonego działania, cele są długoterminowe, trzeba wzmocnić ustawodawstwo. Cele muszą zostać osiągnięte do roku 2020, uwzględnione musi zostać szybkie finansowanie projektów. Jeżeli chodzi o mapę drogową trzeba uwzględnić sytuację gospodarczą, ważna jest strategia budowania, trzeba zmierzać na przód, zmieniać stan rzeczy na lepszy. Wiele jest postanowień, które dotyczą środowiska a nie są przestrzegane. Należy zająć się tą kwestią. Polityka rolna i rybacka jest bardzo ważna dla Cypru. Prawdą jest, że rolnicy muszą czynić wkład w rozwój gospodarki przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. Połowy ryb muszą być kontrolowane, aby nie przekraczały wyznaczonych norm. Jeżeli chodzi o kwestię wyłapywanych nielegalnie ptaków, Cypr chce zmienić tę praktykę. Trzeba przestrzegać przepisów dotyczących kłusownictwa.

K.Arsenis: Cele są bardzo ważne, obywatele zwracają szczególną uwagę na reformę polityki rolnej i lasów europejskich. Trzeba porozumienia bardzo przejrzystego i wyjaśnionej kwestii mierników kontroli.

L.McAvan: W ostatnich latach konferencje takie nie przynosiły rezultatów. Tematy poruszone przez Cypr są bardzo aktualne ze względu na ciągłe zmiany w obszarach rolnictwa, leśnictwa i całej gospodarki a także ekologii. Trzeba o tym dyskutować, nie należy zaprzestać dyskusji.

J.Girling: Unia Europejska powinna zmienić strategię ekologizacji światowej gospodarki, trzeba podjąć tę inicjatywę, aby dodać dużo nowych, innowacyjnych elementów. Cypr ma sprawnie działające rolnictwo, należy zastanowić się czy podczas prezydencji będzie troszczył się o jego dalszy rozwój. Należy też zadać pytanie o cele jeśli chodzi o zabezpieczenie środowiska naturalnego i ich dofinansowanie.

S.Auconie: Ważnym elementem jest polityka spójności oraz polityka regionalna. Zająć się należy współfinansowaniem infrastruktury wodnej. Woda zwykle traci na jakości, jeżeli infrastruktura jest niesprawna. Wpływa to także na duże ilości marnotrawionej wody – nawet rzędu 50%. Dlatego bardzo ważna jest kwestia finansowania sprzętu. Cypr powinien upomnieć się też o prawo do uprawy winorośli, jest on problemem, ponieważ o jakości wina decyduje jakość produkcji.

Minister S.Aletraris: Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń potrzeba szybkiego porozumienia, bo w sektorze tym występuje wiele problemów. Trzeba podtrzymywać i chronić system ETS. Jeżeli chodzi o bioróżnorodność prezydencja Cypru będzie podejmować wszelkie możliwe środki aby ją chronić. Monitorowanie jakości wód też będzie ważną kwestią. Zielona gospodarka, aspekt ekonomiczny i społeczny są dla Cypru istotnymi zagadnieniami. Rolnictwo i transport muszą być odpowiednio zabezpieczenie. Jedną z ważniejszych kwestii jest koszt finansowania sieci ekologicznych. Potrzebna jest tu współpraca sektora publicznego i prywatnego.