Program Prezydencji Duńskiej w zakresie badań naukowych, innowacyjności i szkolnictwa wyższego cz. I prezydencjaWizyta Mortena Østergaarda, duńskiego ministra ds. badań naukowych, innowacji i szkolnictwa wyższego, urzędującego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej.

Minister Morten Østergaard – Obecnie Unia Europejska znajduje się w głębokim kryzysie i największym wyzwaniem jest wyjście z niego.

Główne proponowane działania to:

− Odpowiedzialna polityka gospodarcza (Unia oparta na innowacyjności).

− Europa dynamiczna (jednolity rynek) obecnie mamy niski wzrost gospodarczy

i wysoki dług publiczny.

− Zielona Europa (UE liderem pod względem ochrony środowiska).

− Bezpieczeństwo UE (współpraca pomiędzy państwami).

Cele do realizacji przy pomocy programu Horyzont 2020:Inwestycja w miejsca pracy w celu zwiększenie wzrostu gospodarczego. Trzeba zapewnić większą spójność pomiędzy pracami badawczymi i innowacjami. Trzeba także uprościć programy ramowe tak, żeby zmniejszyć w nich biurokrację. Naszym hasłem jest – więcej badań. Harmonogram prac jest napięty i chcemy osiągnąć jak największy postęp w negocjacjach tak, żeby uruchomić program w styczniu 2014 roku. Nasza Prezydencja zrobi wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszą współpracę z Komisją Europejską.

P. del Castillo: Są trzy ważne problemy, które trzeba rozwiązać:

(a) Finansowanie – od tego zależą priorytety (trzeba mieć środki na realizację projektów).

(b) Instrumenty – trzeba opracować takie instrumenty, aby wzmacniać programy krajowe i priorytetowo traktować mniejsze programy.

(c) Zasady uczestnictwa – uproszczenie procedur następuje, ale trzeba ograniczyć koszty zarządzania projektami

T. Madurell: radykalne uproszczenie procedur wiąże się z wieloma trudnościami. Należy zwrócić uwagę i promować stypendia w ramach programu Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż dotychczasowe działania są niewystarczające, żeby przyciągnąć młodych zdolnych ludzi. Zgadzam się z pomysłem ograniczenia ilości wyzwań dla programu.

Z. Balcytis: Powinniśmy szukać rozwiązań w zakresie innowacyjności opieki zdrowotnej.

K. Johansson: Trzeba wzmocnić część gospodarczą. Potrzeba instrumentów, żeby zmniejszać biurokrację co ułatwi sektorowi MŚP prowadzenie badań. Musimy współpracować z instytucjami z innych państw EU. Rozwijanie infrastruktury powinno przekładać się na zwiększenie doskonałości inwestycyjnej.

T. Madurell: Trzeba zając się konkretnymi zadaniami. Kwestie nauk humanistycznych są nieobecne w programach. Trzeba działać na podstawie badań naukowych.

E. Herczog: Trzeba zachęcić naukowców do pozostania w UE. Chciałabym też usłyszeć więcej informacji na temat sportu.

H. Reul: Ważnym aspektem jest też przemysł tradycyjny i trzeba w niego inwestować. Należy stymulować te państwa UE, które mniej się angażują i zdobywają mniej środków. Należy zastanowić się jak będzie wyglądał program gdy środki na jego realizację się skończą?

H. Weber: Występuje problem grabieży własności intelektualnej przez Chiny. UE musi chronić tę własność i trzeba opracować w jaki sposób będzie to robić.

S.Kelly: Co zrobić, żeby budować wspólny rynek? Czy istnieją duńskie rozwiązania dot. energii odnawialnej, które można przenieść na obszar całej UE?

R. Cizelj: Należy prowadzić takie działania, żeby zwiększyć synergię.

L. von Nistelrooij: Należy pamiętać, że państwa członkowskie chcą zmniejszyć przekazywanie środków na programy i zaplanować kroki zaradcze, żeby nie zmniejszać budżetu tych programów. W systemie innowacji nie potrafimy realizować wszystkich etapów i prowadzimy badania, wprowadzamy inwestycje, a na ostatnim etapie są one „wyprowadzane” z Europy.

P. Toia: Nasze badania powinny być punktem wzmocnienia przemysłu, a prace badawcze przekładać się na zwiększenie zdolności firm do realizacji sprzedaży w Europie. Projekty powinny przekładać się na konkretne produkty. Musimy zwrócić uwagę na ochronę patentów – hasło „Najpierw zastosuj w UE”.

V. Prodi: Ważna jest większa mobilność naukowców wewnątrz UE. Potrzebujemy systemów, które pozwolą nam prowadzić badania w UE.

J. Rohde: Trzeba ustalić priorytety i stworzyć naukowcom ramy, które pozwolą im pracować. Minister: Mamy pełną determinację, żeby program Horyzont 2020 był najlepszym i największym programem na świecie. Możemy ciągle go jeszcze zmieniać i poprawiać. Należy pracować nad dalszym uproszczeniem programu, aby osiągnąć możliwość uczestnictwa w nim MŚP. Trzeba też pracować nad zmniejszeniem kontroli programów w celu ułatwienia z nich korzystania. Jeśli chodzi o finansowanie to ważne jest ile w program będzie zainwestowane i czy spowoduje to zwiększenie ilości miejsc pracy w UE.  Ważnym celem jest taż zwiększenie powiązań programu z innymi programami spójności. Należy także zwiększyć nacisk na współpracę programu z naukami humanistycznymi. Kluczowym aspektem jest: ile uda nam się uzyskać za wydane pieniądze i tu trzeba skoordynować wydatki w celu uzyskania najlepszego efektu. Niezmiernie ważne jest wyznaczenie konkretnych wyników, które chcemy osiągnąć. Musimy wybrać i postawić sobie konkretne wyzwania. Ważna jest mobilność badaczy i naukowców. Trzeba wzmocnić ten obszar działań i zapewnić postęp w tej dziedzinie. Pamiętajmy, że tradycyjny przemysł odnawia się przez działanie innowacyjne.