Program Prezydencji Duńskiej w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju prezydencjaWizyta Olego Sohna, duńskiego ministra ds. przedsiębiorczości i rozwoju , przedstawiciela urzędującej prezydencji rady Unii Europejskiej – bilans duńskiej prezydencji.  

Minister O. Sohn : Duńskiej prezydencji udało się osiągnąć dobre wyniki zarówno jeżeli chodzi o wzrost jak i w konsultacjach finansowych. To dwa filary, które pomogą przezwyciężyć kryzys. Dzięki konstruktywnemu dialogowi udało się osiągnąć porozumienie w kwestii III rozporządzenia dotyczącego roamingu. Wprowadzone zostały pułapy roamingowe dotyczące nie tylko połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, ale także dotyczące przesyłu danych.  Duńska prezydencja starała się, poprzez lepszy dostęp do finansowania, pobudzać wzrost gospodarczy i innowacyjność. Trzeba stworzyć jak najlepsze warunki pracy dla MŚP. Duńska prezydencja przedstawiła inteligentne rozwiązania dotyczące stanowienia prawa. Stworzone zostały wytyczne biorące pod uwagę ostatecznych użytkowników rozwiązań. Podczas nieformalnej Rady w Kopenhadze omawiane były konkurencyjność oraz jednolity rynek cyfrowy. Należy podwoić sprzedaż w internecie do roku 2016. Trzeba poprawić ofertę, fakturowanie elektroniczne powinno być główną formą wystawiania rachunków do 2020 roku. Istotny jest również dostęp do danych publicznych. Jeżeli chodzi o instrument Connecting Europe – trzeba zdecydować się na dalsze inwestycje, żeby polepszyć wzrost.

M. Carvalho: Są problemy z dostępem do finansowania (szczególnie dla MŚP) – trzeba korzystać z instytucji pośrednich, jak banki lokalne, co powoduje brak płynności.

J. Creutzmann: Na jakim etapie są sprawy związane z egzekucją praw własności intelektualnej? To szczególnie ważne dla MŚP i właścicieli praw autorskich.

F. Sosa Wagner: Czy w temacie neutralności sieci coś się dzieje, czy temat jest dyskutowany? Co w kwestii kontaktowania się z opinią publiczna za pomocą platformy Twitter? To prywatna firma amerykańska. To powinny być mechanizmy europejskie. Czy to nie podważa neutralności sieci?

Minister O. Sohn : Ważne jest znalezienie sposobu i rozwiązanie problemu finansowania MŚP. Omawiane jest stworzenie pewnych ram. Wszystko dzieje się w duchu bardzo konstruktywnym. Do końca czerwca powinno zostać osiągnięte porozumienie.  Pracujemy nad wspólnym systemem patentowym, który przyczyniłby się do wzrostu gospodarczego. Chodzi zarówno o staranie się o patenty, jak i wdrażanie ich.  W kwestii neutralności ważna jest otwartość, dostępność. Organ reprezentujący instytucje telekomunikacyjne opublikuje raport, który jasno pokaże jakie są ograniczenia dostępu obywateli do otwartego rynku telekomunikacyjnego w Europie. Internet powinien być otwarty i dostępny dla wszystkich.

J. Rohde: Większość PE jest za odrzuceniem ACTA. Jak przygotować nową ustawę?

B. Bendtsen: W kwestii COSME – 0,2% (ok. 2,5 mld €) na ograniczenie biurokracji w MŚP, które mają być kręgosłupem Europy to bardzo mało.

Minister O. Sohn : Ministrowie nie są bezpośrednio zaangażowani w prace nad ACTA.  Jeżeli chodzi o COSME – ważne by zapewnić odpowiednie finansowanie dla MŚP. To będzie część ogólnych negocjacji budżetu na lata 2014-2020.