Program Prezydencji Greckiej w zakresie infrastruktury, transportu i sieci prezydencjaWizyta Michalisa Chrisochoidisa, greckiego ministra infrastruktury, transportu i sieci – priorytety prezydencji greckiej w zakresie polityki cyfrowej

M. CHRISOCHOIDIS: Telekomunikacja i sieci będą jednymi z najważniejszych tematów, którymi zajmować się będzie prezydencja grecka. Ważne jest, aby internet był tani i dostępny dla każdego. Jednolity rynek cyfrowy, GNSS, Galileo, to kolejne priorytety na najbliższe pól roku. Potrzebne są również nowe usługi zaufania, gdyż internet powinien być bezpieczny,  a także przyjazny dla użytkowników. Postępy zostaną osiągnięte jedynie przy ścisłej współpracy z Parlamentem i innymi zainteresowanymi stronami. Program prac nad dossier  o jednolitym rynku telekomunikacji jest bardzo napięty, a przedmiot jest bardzo rozległy  i skomplikowany, dlatego należy wykazać się dużą dozą rozsądku w czasie tego krótkiego okresu. Bezpieczeństwo sieci, to kolejna przestrzeń, którą zajmować się będzie prezydencja grecka. Jest to szczególnie ważne ze względu na wydarzenia, które miały miejsce w różnych krajach. Niezbędne jest wspólne zabezpieczenie sieci, które zagwarantuje użytkownikom odpowiednie bezpieczeństwo. Trzeba stanąć na przeciw temu wyzwaniu, żeby korzystanie  z sieci było bezpieczne. Kolejne ważne dossier to jednolity wewnętrzny rynek cyfrowy.  W tym obszarze w UE brakuje konkurencyjności zwłaszcza w porównaniu z innymi globalnymi rynkami, gdzie np. sektor zdrowia czy zatrudnienia przestawia się na płaszczyznę cyfrową.

P. DEL CASTILLO: Prezydencja grecka staje przed wieloma wyzwaniami, jeśli chodzi  o koniec kadencji Parlamentu Europejskiego i przerwą w działalności parlamentarnej.  W związku z tym część prac zostanie zatrzymana na czas wyborów i rozpoczęcia nowej kadencji, a niezwykle ważne decyzje będą musiały zapaść w relatywnie krótkim okresie czasu. Prezydencja grecka odegra, zatem kluczową rolę, jeśli chodzi o powodzenie negocjacji między Parlamentem a Radą w tematach, nad którymi toczą się prace.

T. RIERA MADURELL: Przed prezydencją grecką stoi niezwykle ważne zadanie realizacji bardzo ambitnego, acz realistycznego programu, który sobie wyznaczyła w dziedzinie telekomunikacji. Koszty internetu szerokopasmowego muszą zostać obniżone i moim zdaniem to jedno z najważniejszych wyzwań na dziś.

V. PRODI: Tworzenie sieci elektrycznych pod wysokim napięciem powinno być jednym  z priorytetów prezydencji greckiej zwłaszcza, jeśli chodzi o zagwarantowanie finansowania na poziomie europejskim.

E. HERCZOG: 250 mld. euro rocznie mogłoby trafić do PKB gdyby w Europie funkcjonował jednolity rynek cyfrowy. Konieczne jest jednak zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Co do jednolitego rynku, to skoro Komisja zaproponowała zmianę  z rozporządzenia na dyrektywę, należy zadbać o jak najkrótszy okres implementacji.

R. BUTIKOFER: Zintegrowany rynek ICT w UE jest niezbędny. Nie można jednak pominąć tematu i problemów związanych z podsłuchami NSA. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych obywateli europejskich. Niezwykle ważnym tematem w rozmowie na temat jednolitego rynku jest to czy znajdą się europejscy gracze, którzy będą w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązania związanych z kwestiami prywatności danych.

M. CHRISOCHOIDIS – podsumowanie: Dwa miesiące na realizację zadań, na które inne prezydencje mają pół roku, to naprawdę niewiele czasu. Jednak jednolity rynek telekomunikacyjny to absolutny priorytet prezydencji greckiej. Jeśli chodzi o agendę cyfrową i redukcję kosztów internetu, to konieczna jest intensywna praca, aby udało się wspólnie wypracować odpowiednie rozwiązania. Co do problemów z ochroną danych i prywatnością  w sieci, to kwestie te są dla prezydencji greckiej niezwykle ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo europejskich obywateli i państw członkowskich.