Program Prezydencji Greckiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów ze Spyridonem-Adonisem Georgiadisem (Ministrem Zdrowia Rządu Greckiego) - Przedstawienie programu Prezydencji Rady

 S. GEORGIADIS: Jest to 5 Prezydencja Grecji od przystąpienia do UE. To trudny okres zarówno dla Grecji jak i dla całej UE, która stawia nam nowe wyzwania. Dzięki UE wprowadzono programy oszczędnościowe szczególnie w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. Mamy nadzieje, że kryzys zbliża się ku końcowi. Grecja po długim okresie zaczyna już wychodzić z recesji. Niestety jeszcze mamy duży stopień bezrobocia, szczególnie dotyczy on ludzi młodych. Zbliżające się wybory warunkują działania Prezydencji Grecji. Chcemy pokazać, co to jest UE, jaka jest misja europejska, chcemy pokazać, że można skutecznie wyjść z kryzysu i zwalczać euro sceptycyzmem. Nasze priorytety odzwierciedlają potrzeby naszych obywateli. Chcielibyśmy stworzyć nowe miejsca pracy i promować wzrost gospodarczy, chcemy pogłębić unię bankową i walutową oraz wspierać wspólną walutę.

Chcielibyśmy odbudować zaufanie do gospodarki europejskiej. Chcemy również postawić  na zintegrowaną politykę na rzecz emigracji. Ważna jest dla nas też polityka morska  i chcielibyśmy stworzyć dla niej nowa dynamikę. Zdrowie jest warunkiem dobrobytu
i wzrostu gospodarczego. Dlatego będziemy starali się zakończyć prace nad różnymi propozycjami ustawodawczymi i wzmocnić współpracę pomiędzy krajami członkowskimi w tym zakresie. Będziemy starali się stworzyć lepsze systemy zdrowotne.
Dobrze, że osiągnięto porozumienie pomiędzy PE, Komisją i Radą, w zakresie wyrobów tytoniowych. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o testy kliniczne, co jest niezmierne ważne z punktu widzenia badań naukowych w sektorze zdrowia. Ważne są również dokumenty dotyczące zdrowia pacjentów i in vitro. Musimy odbudować zaufanie wśród użytkowników, pracowników i instytucji, bo to ważne, jeśli chcemy zapewnić nieograniczony przepływ pacjentów w Europie. Musimy poprawić konkurencyjność UE na skalę międzynarodową, ograniczyć koszty i zwiększyć nasza skuteczność. Będziemy kontynuować programy poprzedniej Prezydencji, mając nadzieję na osiągniecie postępów i porozumień  w wielu kwestiach. Wyniki pierwszych spotkań są bardzo pozytywne. Przygotowujemy nowy akt prawny, jeśli chodzi o lekarstwa na grypę i miejmy nadzieję, że wejdzie on w życie już  w czerwcu. Poprosiliśmy o zorganizowanie spotkania trójstronnego w tym zakresie z PE  i Komisją. Ważna jest dla nas również przejrzystość cen, ale i zwrot kosztów środków medycznych. Chcemy wspierać badania naukowe, a także rozwój w obszarze zdrowia. Musimy spojrzeć, jak kryzys wpływa na służbę zdrowia, jak on wpływa na dostępność do usług i jakość usług zdrowotnych oraz na budżet służby zdrowia i reformę systemu zdrowia. Musimy sprawdzić czy nasze systemy zdrowotne są skuteczne i zrównoważone. Chcemy wykorzystać najlepsze praktyki i dzięki temu mamy nadzieję stworzyć pakiet działań, które pozwolą na przezwyciężenie kryzysu. Musimy również przyjrzeć się migracji, bo to nasz wspólny problem, który ma wpływ na zdrowie. Powinniśmy proporcjonalnie dzielić się obciążeniami. W zakresie tzw. zdrowia elektronicznego będziemy skupiali się  na innowacji, aby poprawić skuteczność systemów zdrowia.

 P. LIESE: Ostatnie analizy pokazują, że Grecja dobrze radzi sobie z kryzysem, jest strukturalna nadwyżka budżetowa. To znak, że solidarność, okazana przez innych wobec Grecji, była skuteczna i celowa. Jeśli chodzi o sprawy związane z reformą zdrowia, w Grecji niewiele stosuje się generycznych leków, stosuje się bardzo drogie leki oryginalne, bardzo trudny jest okres przejściowy, jak więc Grecja poradziła sobie z kwestią leków? Ponadto ważną kwestią jest ustawodawstwo dotyczące leków i diagnostyki in vitro. Ważne są trylogii na ten temat.

D. ROTH-BEHRENDT: To niesamowite, co zdołała osiągnąć Grecja w ostatnich latach  w sektorze ochrony zdrowia. Kwestie systemów zdrowotnych to ważny temat, bo dotykają ludzi w szczególnej sytuacji i posiadanie dobrze działającego sektora zdrowotnego to duży sukces. Powinnyśmy mieć porównywalne warunki funkcjonowania społeczeństwa  i wspierania potrzebujących opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.  Jak przewidywane są prace z kwestią urządzeń medycznych.

R. TAYLOR: Jakie działania Prezydencja chciałaby podjąć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. To jedno z 60 największych zagrożeń społeczeństwa. Czy przewidywane jest wdrożenie planu przygotowanego przez Komisję.

N. CHRYSOGELOS: 3 miliony ludzi jest nieubezpieczonych w Grecji, czyli nie mają dostępu do służby zdrowia i nie są w stanie rozliczać kosztów zdrowotnych przez ubezpieczenie, choć przez wiele lat płacili składki do systemów ubezpieczeń zdrowotnych.
Są problemy z reformami, dobrze byłoby rozwiązać problemy nie tylko w Grecji, ale i w całej UE. Konieczna jest kontrola efektywności służby zdrowia, zwłaszcza w czasach kryzysu. Zmiany klimatu, a zmiany w zdrowiu to też istotna kwestia. Dostrzega się epidemie grypy, będzie konferencja w Paryżu w tym zakresie i może warto, aby Prezydencja podjęła ten temat z punktu widzenia klimatu. Istotny jest temat ochrony zdrowia i migracji.

M. YANNAKOUDAKIS: Jakie macie doświadczenie z zarzadzaniem służbą zdrowia  w okresie kryzysu? W zakresie migracji teraz mamy sygnały, że w Wielkiej Brytanii jest duży napływ emigrantów cierpiących na gruźlice, ponieważ Grecja miała z podobnym problem  do czynienia, jakie jest doświadczenie, jeśli chodzi o reformy i plany Prezydencji.

G. TOESSAS: Polityka jaka była prowadzona w Grecji wpływa na sytuację w UE.  Wiele krajów boryka się z tego typu problemami, bo wszystko kreci się wokół deficytu.  Deficyt ten wynika z kapitalistycznego podejścia do gospodarki. Broni się dużych grup
i koncernów, które są zainteresowane udziałem w systemie zdrowotnym, bo to jest bardzo lukratywny interes. Wdrożone polityk gospodarcze odzwierciedlają wiele cięć w budżecie,  w tym również na zdrowie i politykę społeczną. Ograniczanie publicznych systemów opieki zdrowotnej kontrastuje z potrzebami ludności. Duże ilości osób nie są objęte systemem opieki zdrowotnej. Dlatego trzeba się domagać powszechnego systemu zdrowotnego na podstawowe usługi zdrowotne, dostępnego dla wszystkich i powinien on działać profilaktycznie.

 S. GEORGIADIS: Kryzys nadal trwa, ale pomimo tego udało się uzyskać pewne pozytywne symptomy w krótkim czasie dzięki dużemu poświęceniu. Grecy stracili ok 30 % dochodów  w ciągu ostatnich lat. Jeśli chodzi o leki generyczne, to faktycznie w Grecji był bardzo kiepski punkt wyjścia, podjęliśmy szereg działań, aby przeprowadzić reformę sektora zdrowia. Zaczynaliśmy od 14 %, przeszliśmy do 22 %, a chcielibyśmy osiągnąć wykorzystywanie  na poziomie 60 %. Zmniejszyliśmy ceny leków generycznych, stosujemy zachęty dla lekarzy i farmaceutów, rozpoczęliśmy kampanię publiczną. Ważna jest kwestia negatywnych skutków spożywania alkoholu. W sprawie emigracji musimy szanować prawa człowieka, Grecja i inne państwa, które ze względu na położenie geograficzne przejmują emigrantów, potrzebują wsparcia całej UE. Koszty musza rozkładać się równomiernie i solidarnie. Pomoc im się należy, to oczywiste. Nie jest ważne czy emigranci przyjeżdżają chorzy czy nie, lecz jeśli przyjadą chorzy to trzeba im pomóc. Bardzo ciekawe jest powiązanie zdrowia i zmian klimatycznych. Duży problem dla systemów zdrowotnych stanowią choroby chroniczne. Europa nadal jest najlepszym miejscem na świecie do życia, mamy demokrację, najwyższy poziom poszanowania praw człowieka, nasi mieszkańcy mają zapewniony względny dobrobyt i żyjemy w pokoju.

 A. PETERLE: Jakie są możliwości w systemie zdrowia, zwiększenia europejskiej wartości dodanej? Jak wygląda strategia Grecji i co jest robione, aby zwiększyć efektywność tego sytemu? Bo przecież kryzys wpłynął najbardziej na ten sektor, w tym w zakresie zwalczania raka.

E. ESTRELLA: Zadaniem Prezydencji jest uczynienie systemu zdrowotnego bardziej trwałym. W rzeczywistości, w wyniku kryzysu coraz większa rzesza ludzi jest wykluczona  z opieki zdrowotnej, nie ma dostępu do leków, opieki zdrowotnej, chodzi o odległości i czas oczekiwania. Jak chcecie redukować te nierówności. Jakie kroki chce podjąć Prezydencja Grecka?

G. KOUMOUTSAKOS: To bardzo ambitna Prezydencja. Biorąc pod uwagę perspektywę wyborów, to ciekawi mnie powiązanie emigracji i zdrowia. Zwłaszcza w obecnych czasach  to ważny temat do dyskusji i dobrze, że ten temat stał się priorytetem Prezydencji. Rozwiązanie problemu nie będzie polegało na wykluczeniu tych ludzi, to nie europejskie podejście. Nie można tolerować bezczynności w tym temacie. Potrzebne rozwiązanie europejskie oparte na równości. Czy można oczekiwać, że będzie porozumienie  dla wspólnych ram politycznych w tym temacie?

C. SCHLYTER: Kwestie ograniczenia palenia tytoniu, może nam zmniejszyć ilość chorób, więc dobrze, że tym tematem się już zajęto, ale ważny jest też problem chemikaliów,  które utrudniają działania układu wewnętrznego. Czy planowane są jakiekolwiek inicjatywy w tym temacie w ramach obecnej Prezydencji? Dobrze by było wywierać presję na Komisję,  aby uzyskać jakiś postęp w tym zakresie, bo to temat bardzo niedoceniany. Ponadto ważnym tematem jest strategia wobec alkoholu. Pewne działania są powiązane z etykietowaniem alkoholu. Mówiono już o kosztach leków, ale może jako model innowacyjny w zakresie leków, można by przyjąć fundusz celowy z którego można by finansować innowacje  w tym zakresie zamiast patentów, co mogłoby wpłynąć na cenę leków.

J. HIBNER: Przedstawiono budujące pomysły na prezydencję. Czy Prezydencja przewiduje programy na rzecz starzejącego się społeczeństwa? Mamy starzejące się społeczeństwo,  i musimy w jakiś sposób przygotować się do odpowiedniego zabezpieczenia medycznego  dla osób żyjących dłużej. Czy widzimy możliwość pomocy osobom starszym i zdecydowanie dłużej żyjącym? Czy w zrównoważonych programach zdrowotnych, o jakich była mowa, przewiduje się jakieś rozwiązania w tym zakresie i przygotowanie jakiegoś bazowego programu dla Europy, na którym będzie można oprzeć programy krajowe.

R. TAYLOR w imieniu C. DAVIS: Istotna jest kwestia jakości powietrza, a przede wszystkim złej jakości powietrza, wpływa to bowiem na zwiększoną ilość chorób płuc  a pośrednio i zawałów. W tym kontekście czy Prezydencja będzie proponowała jakieś rozwiązania?

L. BOKROS: Grecja jest najbliższym sąsiadem Turcji i musi współpracować z tym krajem, chociażby w kontekście emigracji. Pytanie czy można by coś było zrobić w ramach  tej współpracy. Odpływ lekarzy w najuboższych krajach UE, to duży problem. Jak zatrzymać lekarzy?

 S. GEORGIADIS: W Grecji rozpoczęliśmy program „Zdrowie w Działaniu”.  Ten program pokazuje jak wygląda solidarność europejska, jak w niektórych sektorach możemy sobie wzajemnie pomagać pomiędzy krajami członkowskimi. Można tam zobaczyć reformy, które już zostały rozpoczęte i które będą rozpoczęte w najbliższym czasie. Emigracja niewątpliwie wymaga solidarności europejskiej. Kraje, w których pojawiają się emigranci wymagają wsparcia, musimy zarządzać tą kwestią na poziomie europejskim.  Mamy nadzieję pokazać, jak solidarność europejska może pomóc w kryzysie.  Sytuacja chorych, szczególnie chorych na raka, jako grupy szczególnie wrażliwych pacjentów, jest trudna, ale oni otrzymują leki za darmo. Nierówność w systemie zdrowia  to problem bardzo poważny. Staramy się stworzyć międzynarodową sieć krajów południa Europy, by zanalizować jak w tych krajach reagujemy na nierówność w systemie służby zdrowia. Podczas kryzysu najważniejsze jest zajmowanie się rzeczami praktycznymi,  aby rozwiązać ten problem. Otrzymaliśmy wsparcie dla osób, które nie mają dostępu  do powszechnej opieki zdrowotnej, nie mówimy tu o pomocy nagłej czy najcięższych chorobach. W zakresie problematyki alkoholowej sektor zdrowia zajmuje się tym, tematem  od strony profilaktyki. Rozwiązanie finasowania innowacji w dziedzinie leków, to ciekawy pomysł i być może faktycznie doprowadziłby do bardziej równego dostępu do leków  dla ludzi na całym świecie, ale to kwestia bardzo skomplikowana. W zakresie starzejącego się społeczeństwa, rzeczywiście zwiększają się potrzeby, jeśli chodzi o usługi zdrowotne,  a co za tym idzie zwiększają się wydatki. To problem europejski i wymaga głębokiego rozważenia. Odnośnie zanieczyszczenia powietrza, które faktycznie ma ogromny wpływ na zdrowie, analizujemy to z punktu widzenia problemu europejskiego i staramy się przygotować zintegrowaną politykę w tym zakresie. W zakresie lekarzy i innych wykwalifikowani pracowników, zwłaszcza w sektorze zdrowia, staramy się naszymi działaniami odwrócić tę tendencję. Choć to bardzo trudne, bo jest duży problem bezrobocia  i duże dysproporcje w poziomie zarobków. To problem dotyczący nie tylko Grecji.