Program Prezydencji Greckiej w zakresie rozwoju i konkurencyjności prezydencjaWizyta Kostisa Hatzikadisa, greckiego ministra rozwoju i konkurencyjności – priorytety prezydencji greckiej w zakresie polityki konkurencyjności

K. HATZIKADIS: Grecka prezydencja przypada na trudny okres wyborów europejskich i jej realny czas prac to tak naprawdę trzy miesiące. Jednak grecki rząd i minister mają określone cele, które muszą zostać zrealizowane. Polityka przemysłowa to priorytet greckiej prezydencji, gdyż to właśnie polityka przemysłowa jest kluczowym narzędziem, które pomoże rozwiązać obecny kryzys i wzmocnić konkurencyjność. Udział przemysłu  w europejskim PKB spadł z 1p5,5% w 2012 r, do 15,1% w 2013 r. Wzmocnienie się europejskiego przemysłu w skali globalnej jest niezbędne. W ciągu ostatnich lat największe sektory przemysłu jak budownictwo czy przemysł energochłonny bardzo ucierpiały  ze względu na spadek popytu i wysokie ceny energii. Osiągnięcie 20% udziału przemysłu  w PKB UE do roku 2020 jak określiła Komisja jest bardzo wątpliwe do realizacji.  Nowa polityka przemysłowa na poziomie unijnym jak i narodowym jest jednym  z najważniejszych aspektów, które w Radzie poruszyć chce prezydencja grecka.  Trzeba, również podkreślić rolę polityki przemysłowej jeśli chodzi o zmniejszenie bezrobocia. Potrzebne jest wzmocnienie europejskiego przemysłu. Konieczna jest reforma modelu produkcji z naciskiem na innowacyjność.

Prezydencja grecka skupi się na pięciu najważniejszych kwestiach:

• zmniejszenie biurokracji i poprawienie środowiska biznesowego – legislacja musi zostać uproszczona, biurokracja i obciążenia muszą zostać zmniejszone;

• mitygacja negatywnego wpływu wysokich cen energii, co w przypadku braku jednolitego rynku, bezpośrednio wpływa na konkurencyjność przemysłu;

• ułatwienie dostępu do finansowania – potrzebny jest elastyczny instrument finansowania dostosowany do potrzeb rynku, aby zapewnić płynność finansową dla MŚP;

• stymulowanie inwestycji w innowacje w powiązaniu z agendą cyfrową – UE musi zwiększyć zdolność do tworzenia innowacji i ich absorbcji;

• rozwinięcie umiejętności i wiedzy potrzebnych w przemyśle – nowe umiejętności  i wiedza są niezbędne w rozwoju nowych gałęzi przemysłu.

Żaden z tych celów nie jest łatwy do osiągnięcia, jednak te problemy nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Potrzebne jest zintegrowane podejście do kwestii konkurencyjności. Konieczne jest spójne podejście do polityki konkurencyjności z polityką energetyczną, handlu, badań  i innowacji etc. Jeśli chodzi o konkurencyjność w UE, to potrzebne jest podejście zintegrowane, aby osiągnąć postęp.

R. JORDAN: Prezydencja grecka przypada na krótki, ale bardzo ważny okres w UE.  Dla grupy EPP konkurencyjność jest jedną z kluczowych kwestii. Pod tym kątem niezwykle ważne jest planowane ogłoszenie pakietu energetyczno-klimatycznego na rok 2030.  Również ważna jest lista przemysłu zagrożonego ucieczką emisji, gdyż jest to kluczowe  dla europejskiego przemysłu.

R. LANGE: Żaden z podniesionych tematów nie jest tu nowością. Jednak poza słowami konieczne są konkretne rozwiązania i propozycje. Jeśli chodzi o osiągnięcie celu 20% PKB niewiele zostało do tej pory zrobione. Powinien zostać zaproponowany przegląd polityk unijnych pod kątem konkurencyjności.

R. BUTIKOFER: Cieszą słowa o wzmocnieniu konkurencyjności przemysłu europejskiego, jednak jednocześnie nie można nie zauważyć odwołania Rady ds. Przemysłu przez Radę.  Ten jakże istotny temat zostaje przeniesiony po raz kolejny. Jeśli chodzi o politykę przemysłową konieczne są nie tylko piękne słowa i obietnice, ale także konkretne działania. Komisarz Tajani powinien zaproponować rozwiązania, jeśli chodzi o konkurencyjność przemysłu europejskiego, jednak może prezydencja grecka ma jakieś propozycje w tej kwestii. Bez odpowiedniego finansowania nie można mówić o stymulowaniu przemysłu.

M. RANSDORF: Walka z biurokracją będzie chyba najtrudniejszą kwestią. Podobnie,  jeśli chodzi o finansowanie, niezbędne jest zajęcie się tym problemem jednak nie będzie łatwo go rozwiązać.

K. HATZIKADIS – podsumowanie: Między słowami a czynami jest duży odstęp, jednak prezydencja grecka chce osiągnąć jak najwięcej z założonych celów. Konieczne do tego jest jednak znalezienie wspólnego stanowiska między państwami członkowskimi, co nie będzie łatwe. Należy jednak wysłać sygnał dla europejskich obywateli i europejskiego przemysłu,  że obecne problemy nie pozostaną bez odpowiedzi. Przemysł został trochę zaniedbany, podobnie jest przedsiębiorczość. W tej chwili pałeczkę przejmują Chiny czy USA.  Mam nadzieję, że prezydencja grecka pomoże, choć minimalnie to zmienić. Cele w kontekście Kioto były odpowiednim rozwiązaniem, jednak nie można tracić z uwagi kwestii wzrostu, rozwoju i zatrudnienia. Sąsiedzi UE nie mają takich obciążeń, co powoduje duże różnice w konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE musi nadążać za innymi graczami globalnymi i europejska legislacja musi mieć to na uwadze.