Program Prezydencji Hiszpańskiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaTrinidad Jiménez (hiszpańska minister zdrowia)

- niełatwa jest koordynacja systemów zdrowotnych 27 Państw członkowskich

- konieczne jest zapewnienie obywatelom dostępu do bezpiecznej służby zdrowia

- istotne jest zapewnienie solidarności i równości obywateli w dostępie do służby zdrowia

- niezbędne jest zmniejszenie nierówności w dostępie do służby zdrowia

- 22/23 kwietnia odbędzie się nieformalna Rada Ministrów Zdrowia UE

- organizowane będą konferencje ministrów zdrowia UE

- kwestia dawstwa organów

- kontynuacja prac Prezydencji Szwedzkiej i Czeskiej dot. Pakietu farmakologicznego

- wzmocnienie bezpieczeństwa leków

- informowanie konsumentów nt. nowych produktów żywnościowych

- istotna jest regulacja problemu przewlekłych, niezakaźnych chorób (choroby psychiczne czy choroby układu krążenia)

- konieczność zapewnienia dostępu do tanich usług medycznych

- niezbędna jest dalsza praca nad osiągnięciem porozumienia w kwestii Dyrektywy dot. transgranicznej opieki zdrowotnej. Hiszpania nie była jej przeciwna w czasie rozmów w Radzie, ale chciała chronić niektóre zawarte w niej elementy. Konieczne jest stworzenie ambitnej Dyrektywy. Istotne jest ujednolicenie świadczeń medycznych na terenie UE.

- istotne jest polepszenie jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta.

- trzeba zachować anonimowość dawców narządów.

- kontynuacja prac dot. Pakiety farmakologicznego. Udało się osiągnąć porozumienie co do dwóch jego aspektów tj. pharmacovigilance oraz fałszowania leków. Z kolei nie osiągnięto zgody co do kwestii informowania pacjentów.

- trzeba ulepszyć system przekazywania informacji na etykietowanych produktach żywnościowych.

Należy wzmocnić ochronę konsumenta. Prezydencja Hiszpańska chce osiągnąć w czerwcu porozumienie co do kwestii etykietowaniaproduktów żywnościowych.

- do dalszych prac w zakresie e-zdrowia zostaną wykorzystane prace przygotowane w tej materii przez Prezydencję Szwedzką.

- niezbędne jest zajęcie się kwestią odporności na antybiotyki.

- konieczne było podjęcie niezbędnych środków do walki z grypą AH1N1, gdy ta zaczęła się rozprzestrzeniać. W 30% wirus atakował osoby zdrowe. Ministrowie zdrowia krajów członkowskich UE zgodzili się wówczas co do grup wrażliwych. W Hiszpanii prowadzone zostały działania mające na celu złagodzenie skutków grypy.