Program Prezydencji Irlandzkiej w zakresie komunikacji, energii i zasobów naturalnych prezydencjaWystąpienie irlandzkiego ministra ds. komunikacji, energii i zasobów naturalnych Pata Rabbitte’a (przedstawiciela urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej)

Minister P. Rabbitte: Ważna jest dobra współpraca z Parlamentem Europejskim. Potrzebna jest stabilność, miejsca pracy i rozwój. Ważna jest kwestia cyfryzacji Europy. Potrzebne jest wzmocnienie rozwoju i roli Europy. Ważny jest program Connecting Europe. Należy kontynuować politykę związaną z energetyką. Potrzebne jest finalizowane dokumentów zatwierdzonych przez Radę, wynegocjowanymi z PE. Ważne jest zakończenie trialogu zapoczątkowanego przez prezydencję Cypryjską. Dobrze byłoby osiągnąć porozumienie po pierwszym czytaniu. Ważna jest ENISA. Jej mandat upływa za kilka miesięcy. Rada i PE musi dojść do porozumienia jeżeli chodzi o przyszłość tej agencji. Potrzebne jest ułatwienie transakcji online. To bardzo ważne rozporządzenie, a sprawa jest bardzo złożona. Potrzebna jest szczegółowa praca nad poszczególnymi zagadnieniami. Ważny jest praktyczny i skuteczny wynik prac. Ważny jest bezpieczny przekaz informacji i danych. Prezydencji zależy na dużym postępie. Ważny jest rozwój innowacji i bezpieczeństwo uczestników. Prezydencji zależy na promowaniu rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu. Ważne jest dobre działanie międzynarodowe. W Dublinie, w czerwcu odbędzie się konferencja dotycząca agendy cyfrowej. Trzeba pamiętać o zagadnieniach związanych z rokiem 2020 – ograniczeniem emisji. W rynku wewnętrznym jest bardzo duży potencjał. Ważne są kwestie wydobywania gazu i ropy na terenie morskim i poza morskim. Ważne jest doprowadzenie do gospodarki nisko-węglowej. To pomoże wzmocnić gospodarkę. Potrzebne są zrównoważone działania. Potrzebne są wytyczne dotyczące energii odnawialnej. Ważne będzie sprawozdanie dotyczące tej energii. Ważny jest rozwój energii odnawialnej. Potrzebna jest też inteligentna sieć i inteligentne urządzenia mierzące zużycie energii. Ważna jest transparentna gospodarka energetyczna. Potrzebna jest wspólna, solidarna praca. Istotne są kwestie związane z energetyka jądrową. Zrównoważona energetyka daje miejsca pracy i wzrost gospodarczy, dlatego to będzie bardzo ważna kwestia podczas prezydencji irlandzkiej.

P. Del Castillo Vera: Trzeba zwrócić uwagę na wspólny rynek energetyczny, telekomunikację, Connecting Europe. To będą niezwykle ważne tematy w najbliższych 6 miesiącach. Ważny będzie duży wysiłek ze strony prezydencji. Są tematy związane ze społeczeństwem cyfrowym – chodzi o autoryzację i identyfikacje cyfrową. Są kwestie związane z ETS-em, które też są szalenie istotne i na które prezydencja powinna zwrócić uwagę.

Z. Balcytis: Do końca 2014 powinny zostać zakończone prace nad wewnętrznym rynkiem energii. Projekty nie są jednak atrakcyjne dla inwestorów i są obawy, że cel nie zostanie osiągnięty. Trzeba na to zwrócić uwagę. W energii dużą role odgrywają państwa trzecie. Ważna jest koordynacja. Jak rozwiązać kwestie braku powiązań w sieci elektrycznej i gazowej?

A. Andersdotter: Sygnały z Rady i PE sugerują że ochrona danych może się zmniejszyć. Ważne by skupić się na obywatelach, nie na biznesie. Dobrze, że prezydencja mówi o inteligentnych sieciach. Ważne by wprowadzić dobre rozwiązania.

B. Chichester: Programy dotyczące energii są bardzo ambitne. UE chce wprowadzić wspólny rynek, niskie emisje. To potrzebuje dużych inwestycji. W jaki sposób uzyskiwać finansowanie na te inwestycje w obecnej sytuacji gospodarczej?

Minister P. Rabbitte: Jeżeli chodzi o postępy w dziedzinie wspólnego rynku energetycznego – wciąż należy podjąć dużo działań. Zbliżają się terminy. Wielkie wyzwania przed nami. Trzeba wykonać jak największy postęp, jak najszybciej. Trzeba poradzić sobie z trudnymi kwestiami regulacyjnymi. Wymagane są ogromne inwestycje. Niemniej przywódcy Europejscy chociaż mówią o wzroście, to nie wprowadzają potrzebnych na inwestycje środków. Jeżeli chodzi o sektor telekomunikacyjny, jest łatwiej, bo tu można liczyć na współprace sektora prywatnego. Środków finansowych w energetyce nie brakuje, brakuje pewności inwestycyjnej. Nie może być wątpliwości jeżeli chodzi o kierunek w którym Unia powinna iść. Trzeba tworzyć pewność. Ważne by nie zmniejszać wkładu w instrument Connecting Europe, niemniej dzisiaj ciężko przewidzieć ramy finansowe. Jeżeli chodzi o ENISE dochodzimy do kluczowego momentu i albo podjęta zostanie decyzja szybko, albo mandat wygaśnie. Wczoraj poczyniony został postęp. To dobrze, bo rola ENISY jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Jeżeli chodzi o ochronę danych – ważne by zdać sobie sprawę, że zaufanie do tego muszą mieć zarówno biznes, jak i obywatele. E-podpisy i e-identyfikacja to jedne z najważniejszych części szeroko pojętej telekomunikacji. Potrzebna jest ogromna praca w tym temacie, bo nie jest to temat łatwy. Różne kraje patrzą na to z różnych perspektyw, w niektórych krajach poczyniono duże inwestycje i nie wiadomo, czy zmiany będą wskazane.

A. Vidal Quadras: Potrzebny jest dobry wzór w ciężkich czasach. Ważne by prezydencja była takim wzorem. Używane jest dużo narzędzi w jednym momencie. Powoduje to duże obciążenie biurokratyczne, tworzy niespójności i niszczy gospodarkę. Potrzebna jest spójność i elastyczność dla krajów w osiąganiu celów. Czy nie powinno się wprowadzić porządku w polityce energetycznej?

S. Kelly: Ważna jest dyskusja nt. ochrony danych. Ważne jest dokonanie postępu w pracach nad dokumentem dotyczącym tego dokumentu. Trzeba zapewnić dywersyfikacje dostaw gazu i węgla.

E. Tosenovsky: Ważne są kwestie związane z szybkim internetem szerokopasmowym. Irlandia ma w tej kwestii bardzo duża wiedzę i doświadczenie. Jeżeli chodzi o system SEF – czy są szanse na wprowadzenie tego programu? Czy jest to tylko program pilotażowy? Jest to obszar zwykle finansowany przez źródła prywatne, wiec chyba ciężko będzie znaleźć na to finansowanie w budżecie.

M. Ulvskog: Ważne są kwestie e-identyfikacji. Jak wygląda sytuacja w Radzie? To ogromny potencjał, ale nie wszystkie kraje członkowskie go widzą. Czy jest szansa wprowadzenia tych ambitnych planów? Bardzo dobre jest podejście prezydencji do energetyki. Ważne są czytelne i jasne zasady. Niestety UE nie udaje się podejmować konkretnych decyzji.

V. Prodi: Ważne jest wspólne działanie, skuteczna współpraca. Ważne jest dostosowanie się do zmian klimatycznych. Można to osiągnąć dzięki energii odnawialnej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo komunikacji – bezpieczeństwo cybernetyczne jest szalenie istotne. Od tego zależy bezpieczeństwo całych krajów. Rada i prezydencja powinna zwrócić uwagę na problem z finansowaniem infrastruktury europejskiej.

R. Butikofer: Potrzebna jest dyskusja nt. europejskiej polityki przemysłowej. Ważna jest skuteczna, konkurencyjna polityka. Trzeba wierzyć w siłę innowacyjności. Prezydencja nie powinna skupiać się tylko na najbliższych priorytetach, ale powinna zadbać o długofalowy rozwój.

J. Anders Barea: Ważne jest duże zaangażowanie prezydencji, ale ze względu na budżet na pewno nie wszystko uda się zrealizować. Jakie są najważniejsze cele prezydencji?

Minister P. Rabbitte: Ważny jest wzrost w Europie, on musi powrócić. To cel numer jeden, który pomoże zwiększyć zatrudnienie. Gdyby można było uprościć politykę energetyczną byłoby bardzo dobrze, ale jest to bardzo złożona dziedzina i nie da się tego zrobić w prosty sposób. Niemniej powoli pojawia się jasność. Widać zaangażowanie w energie odnawialną, energie efektywną. Trzeba myśleć o celach na lata po 2020 roku. Jeżeli chodzi o budżet – wszystko zależy od wieloletnich ram finansowych. Ważne są inteligentne sieci – nie mogą być one ograniczane przez biurokrację, zasady, itp. Jeżeli chodzi o paliwa kopalne i ich import – to bardzo duży problem. Kiedy musimy importować z zewnątrz – zawsze pojawiają się obawy. Dlatego ważne żeby Europa miała swoje źródła. Europa musi się przyjrzeć światowym tendencjom. Łupki miały ogromny wpływ na rynek energii w USA. Jest to temat kontrowersyjny. Ale podobnie było w USA. To może zmienić sytuacje geopolityczną na świecie. Teraz USA są samowystarczalne, a niedługo może staną się eksporterem. Irlandia faktycznie ma doświadczenie jeżeli chodzi o szerokopasmowy dostęp do internetu. Rząd i instytucje publiczne szeroko współpracowały z przemysłem. To można powtórzyć w Europie. Można wiele zrobić w tej kwestii. Kluczowy, jak wszędzie, jest budżet. Ważne jest by zmniejszyć bezrobocie, do tego potrzebny jest wzrost gospodarczy. Prezydencja mocno liczy na dobrą komunikację z Radą. Ważne by uczynić jak najwięcej postępów.