Program Prezydencji Irlandzkiej w zakresie ochrony środowiska prezydencjaWymiana poglądów z Philem Hoganem (irlandzkim ministrem środowiska, społeczności lokalnych i samorządu lokalnego)

P. Hogan: Prezydencja Irlandzka ma miejsce w bardzo ciężkich warunkach gospodarczych. Poprzez strategie Europa 2020 wyznaczona jest pewna strategia działania na przyszłość. Prezydencja ma na celu zapewnić Europie stabilność, miejsca pracy, zrównoważony rozwój i innowacje oraz efektywność zasobów we wszystkich obszarach politycznych, także w ramach europejskiego systemu oceny. Programem flagowym Prezydencji jest siódmy program działań na rzecz środowiska. Jest to jeden z najważniejszych elementów architektury unijnej i będzie on obejmował także kluczowe elementy strategii Europa 2020 oraz inicjatywy odnośnie efektywnego wykorzystania zasobów. Innym ważnym elementem strategii Irlandzkiej jest strategia na rzecz zmian klimatu. Na okres Prezydencji Irlandzkiej przypada wiele projektów ustawodawczych w zakresie polityki klimatycznej. Do priorytetów należą propozycje w ramach ograniczenia emisji CO2, recyklingu statków oraz propozycja dotycząca pośrednich zmian gruntu. W zakresie spraw międzynarodowych to toczą się negocjacje klimatyczne dotyczące konwencji ONZ. Trzeba zmierzać w kierunku globalnego porozumienia, aby obniżyć światową emisję gazów cieplarnianych. Potrzebne są dalsze kroki w walce z ociepleniem klimatu. Trzeba zapewnić wysokie standardy środowiskowe w wielu obszarach. Europa musi być bardziej skoncentrowana na zrównoważonym rozwoju oraz polityce klimatycznej.

R: Seeber: Program ten jest ambity i szeroko zakrojony. Jaka jest sytuacja w Radziew kwestii backloading oraz substancji priorytetowych? Jakość powietrza jest istotnym zagadnieniem. Potrzebne jest bardziej surowe podejście do tego tematu.

C. Davies: Co Prezydencja ma zamiar zrobić w sprawie backloading? Drugą kwestią są konferencje klimatyczne. Potrzebna jest koordynacja wszystkich trzech instytucji, aby prezentować silne stanowisko.

B. Eickhout: Odnośnie backloading wszystko opiera się na tym czy uda się przekonać Niemcy, aby poparły tę propozycję. Trzeba się zastanowić jak tego dokonać. Jak Prezydencja odniesie się do potrzeby wprowadzenia zmian strukturalnych w systemie ETS? Cel redukcji emisji o 20% to stanowczo za mało, UE musi być gotowa na pakiet klimatyczny po roku 2020.

P. Hogan: Prezydencja we współpracy z Parlamentem ma na celu doprecyzowanie systemu ETS tak, aby wyjść naprzeciw rynkowi CO2. Odnośnie backloading, wydaje się, że będą duże problemy w negocjowaniu porozumienia. Wszystkie kraje muszą przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Te, które do tej pory tego nie uczyniły powinny to zrobić jak najszybciej. W kwestii gazów cieplarnianych to mają one duży wpływ na środowisko. Potrzeba wzmocnić przepisy w tym zakresie i istnieje szansa, że uda się tego dokonać w czasie Prezydencji Irlandzkiej. Siódmy program ramowy i jego wdrażanie powinno pozostać priorytetem.

Prezydencja Irlandzka - ochrona środowiska

Prezydencja Irlandzka – ochrona środowiska

Wspólnie z Komisją odbywają się prace nad opracowaniem Zielonej Księgi agendy klimatycznej. Bardzo istotne jest, aby wypracować wspólne stanowisko przed konferencją w Bangkoku.

K. H. Florenz: Potrzeba zająć się problemem różnej interpretacji i niewłaściwego wdrażania przepisów unijnych. Istnieją obawy, że dyrektywa dotycząca samochodów zostanie osłabiona ze względu na lobbing. Czy Prezydencja może się do tego ustosunkować?

 F. Grossetete: Mówi się o reformie systemu ETS. Natomiast przemysł i przedsiębiorstwa potrzebuję bezpieczeństwa i pewności prawnej. To że Parlament ciągle kwestionuje to co zostało przyjęte wcześniej nie jest dla nich dobrym sygnałem. Czy Prezydencja ma zamiar zająć się tematem przechwytywania CO2? Może to być ewentualną alternatywą dla węgla.

G. J. Gerbrandy: Czy braterskie związki Irlandii z USA można by wykorzystać przy negocjacjach w ICAO oraz w Bangladeszu? Czy Rada ds. środowiska zamierza ingerować w debatę dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej? Oczekiwana jest inicjatywa dotycząca torebek plastikowych.

C. Lepage: Co się stanie z tekstem przyjętym przez Parlament dotyczącym organizmów zmodyfikowanych genetycznie? Czy Prezydencja zamierza wpływać na Komisje by podjęła one odpowiednie środki w zakresie produktów, których toksyczność została niedawno uznana?

V. Prodi: W kwestii dyscypliny emisji gazów cieplarnianych, w nowym protokole z Kioto nie poczyniono odpowiednich postępów. Istnieje potrzeba zmiany systemu ETS tak, aby uwzględniał on konieczność zapewnienia sprawiedliwości i równości. Trzeba zapewnić utrzymanie środowiska znajdującego się w fatalnym stanie WPR nie odnosi się do tego zagadnienia.

P. Hogan: Wdrażanie jest bardzo istotne w przypadku polityki środowiskowej. W UE są państwa, które nie wdrażają w odpowiedni sposób przepisów środowiskowych i w siódmym programie ramowym Prezydencja skoncentruje się właśnie na tym. ETS jest obszarem bardzo zaawansowanym i trzeba sobie zadać pytanie czy państwa członkowskie chcą tego systemu a jak nie, to jaka jest dla niego alternatywa. Być może uda się wykorzystać te specjalne relacje z USA w negocjacjach klimatycznych. Irlandia posiada odpowiednie przepisy ograniczające użycie torebek plastikowych i wpływa to pozytywnie na środowisko. Porozumienie odnoście organizmów genetycznie modyfikowanych nie będzie priorytetem Prezydencji, ale niewątpliwie będzie to odnotowane. Bardzo istotne jest, aby utrzymać wysoki poziom ambicji w sprawach środowiskowych. Trzeba zadbać o konkurencyjną Unię Europejską, ważny jest podział odpowiedzialności, jeżeli chodzi o emisje. Polityka ta musi być wiodąca, ale mająca na celu zachęcenie reszty świata do podobnych działań.