Program Prezydencji Irlandzkiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów z Jamesem Reillym (irlandzkim ministrem zdrowia)

J. Reilly: Program Prezydencji Irlandzkiej będzie starał się osiągnąć to czego Europa najbardziej potrzebuje, czyli stabilizację, większą ilość miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Trzeba zagwarantować systemy, które poprawiają wydajność i skuteczność świadczenia usług zdrowotnych obywatelom UE. Prezydencja będzie bardzo cenić sobie współpracę z Parlamentem i wykorzysta wszelkie swoje zasoby, aby osiągnąć znaczący postęp w wielu kluczowych dossier z obszaru ochrony zdrowia. Chodzi min. o produkty tytoniowe, zagrożenia transgraniczne, badania kliniczne i sprzęt medyczny. W tej dziedzinie priorytetem będzie projekt dotyczący tytoniu. Na choroby związane ze spożyciem tytoniu co roku umiera ok. 700 tys. obywateli Unii. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc palaczom rzucić palenie i zapobiec paleniu u młodych osób. Zużycie tytoniu ma olbrzymie negatywne skutki dla gospodarki. Produkty tytoniowe powinny być mniej atrakcyjne dla młodzieży i dorosłych. Działania podejmowane do rej pory nie odniosły pożądanych skutków. Ustawodawstwo dotyczące tytoniu jest kluczowe dla Prezydencji Irlandzkiej. Negocjacje te będą bardzo trudne i drogie, ale zdrowie obywateli Unii powinno być priorytetem. Ustawodawstwo to powinno być przyjęte jak najszybciej. W ostatnich latach pojawiło się dużo zagrożeń transgranicznych takich jak epidemia grypy AH1N1 ptasia grypa czy SARS. Nie były to na szczęście tak poważne epidemie, jednakże trzeba zachować ostrożność i skupić się na zapobieganiu takim zdarzeniom. Trzeba zapewnić obywatelom UE dostęp do leków przeciwwirusowych i szczepionek. Odnośnie badań klinicznych, dostęp do nowatorskich lekarstw jest kluczowy dla obywateli UE. Zaproponowane rozporządzenie w tej sprawie ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i wypełnienie pewnych luk dotyczących stosowania tych badań w Europie. Bezpieczne badania kliniczne są bardzo istotne dla utrzymania konkurencyjności europejskich koncernów farmaceutycznych i zmniejszania biurokracji. Prezydencji zależy również na postępie w zakresie produktów medycznych oraz produktów służących do przeprowadzania diagnoz i procedury in vitro.

P. Liese: Dyrektywa tytoniowa jest to bardzo ważny temat. Potrzeba bardziej zając się biernym paleniem i konsekwencjami tego dla dzieci. Dzieci szczególnie noworodki są bardzo wrażliwe na dym papierosowy.

N. Childers: Wszystkie działania w sprawie tytoniu powinny być realizowane w sposób przejrzysty.

F. Grossetete: Nie wiadomo jeszcze dokładnie ile z budżetu unijnego zostanie przeznaczone na kwestie zdrowotne. Parlament uważa, że te środki są bardzo ważne, jeżeli nie uda się uzyskać ich odpowiednio dużo to nie ma szans na porozumienie z Radą. Wiadomo o problemach z budżetem, ale trudno sobie wyobrazić, że trzeci program zdrowotny będzie jeszcze bardziej ograniczony finansowo. Jest to bardzo istotne, ponieważ zdrowa ludność może lepiej generować wzrost gospodarczy. Potrzebna jest pomoc dla przemysłu farmaceutycznego, aby pozostał on w Europie.

D. Roth-Behrend: Czy powinny zostać wprowadzone rozróżnienia jeżeli chodzi o sprzęt medyczny?

H. Florenz: Propozycja Komisji odnośnie tytoniu mówi jednoznacznie o jednakowych opakowaniach. Pojawiły się głosy, że w ten sposób przekracza ona swoje uprawnienia. Czy jest jakaś podstawa prawna dająca możliwość przeforsowania tej propozycji?

G. Willmott: Najczęściej poruszaną kwestią jeżeli chodzi o badania naukowe jest kwestia przejrzystości. Bardzo dużo danych nie jest ujawnianych. Bardzo często badania są prowadzone pomimo wiedzy na temat niebezpieczeństwa ich prowadzenia. Trzeba bardziej ambitnie podchodzić do kwestii przejrzystości i informacji pacjentów, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniach klinicznych.

J. Reilly: Trzeba koncentrować się na wymiernych wynikach dla pacjentów. Odnoście biernego palenia, trzeba jeszcze wiele zrobić. Dzieci są tu szczególnie narażone i wszyscy mamy jedno zdanie w tej sprawie. Niezbędna jest przejrzystość spotkań z branżą tytoniową. Trzeba zająć się kwestią budżetu, ale Prezydencja nie ma tu odpowiednich kompetencji. Badania kliniczne powinny pozostać w Europie, ale muszą mieć one wymierne pozytywne skutki dla pacjentów a ich rezultaty powinny być przekazywane do wiadomości publicznej. Bardzo istotne jest zharmonizowanie przepisów w całej Europie.

C. Schlyter: W Australii wykazano, że młodzi ludzie są mniej zainteresowani paleniem, jeżeli paczka jest bez żadnych oznakowań. Warto się ważnie zastanowić nad takim rozwiązaniem. Jest to skandal, że rutynowo nie publikuje się negatywnych wyników badań klinicznych. Lekarze mają dostęp tylko do opublikowanych wyników badań. Ważne jest, aby ukrócić te niepokojące praktyki.

J. E. Hibner: Przy przedstawianiu swoich priorytetów Prezydencja zwróciła uwagę na zagrożenia związane z chorobami cywilizacyjnymi, w szczególności związanymi z paleniem tytoniu. Trzeba zwrócić również uwagę na duży problem Europy, czyli starzenie się społeczeństwa. To, w jakim stanie będą przyszłe pokolenia zależy w dużej mierze od edukacji. Jest to podstawa, żeby można było mówić później o profilaktyce. Jeżeli społeczeństwo będzie odpowiednio przygotowane aby profilaktycznie dbać o zdrowie, to z pewnością przyczyni się to z zwiększenia aktywności, zarówno fizycznej jak i umysłowej ludzi starszych. Potrzebne jest, aby już rozpocząć rozmowy, w jaki sposób podejść do wstępnej edukacji i profilaktyki. Trzeba również zwrócić uwagę na depresje, która często wynika za sposobu życia. Potrzeba zastanowić się jakie warunki stworzyć, aby zapobiec dalszemu rozwijaniu się tego zjawiska.

J. Reilly: Problem tytoniu jest niewątpliwe priorytetem Prezydencji. Pomimo  wysokiej ogólnej liczby palaczy to liczba palaczy wśród dzieci spadła do 10%. Jest to bardzo dobry znak. Odnośnie badań klinicznych powinna występować 100% transparentność. Ważne jest, aby pacjenci mieli możliwość korzystania z najnowszych leków. Kwestie zagrożeń transgranicznych będą w dalszym ciągu rozwijane. W zakresie zapobiegania chorobom i edukacji to powinni się tym zająć nie tylko ministrowie zdrowia, ale również oświaty, środowiska. Ważne, aby stworzyć dla przyszłych pokoleń zdrowe środowisko życia. Edukacja odbywa się w dużej mierze w domu, więc trzeba w pierwszym rzędzie wykształcić rodziców. Depresja i zdrowie psychiczne jest bardzo istotnym tematem w całej Europie i trzeba mu poświęcić znacznie więcej czasu i pieniędzy niż do tej pory.