Program Prezydencji Litewskiej w zakresie gospodarki prezydencja Wizyta Evaldasa Gustasa, litewskiego ministra gospodarki, urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej

Minister Evaldas Gustas : Dzisiejsze spotkanie, to świetna możliwość zapoznania się ze stanowiskiem komisji ITRE. Podczas kryzysu, UE musi opracować inteligentną politykę przemysłową. Potrzeba tu silnej współpracy między państwami europejskimi. Trzeba ocenić postępy dokonane do tej pory i określić co jest potrzebne, stworzyć bilans otwarcia oraz określić priorytety krótko i średnioterminowe dla przemysłu. Stymulowanie popytu na nowatorskie pomysły, lepszy dostęp do funduszy, ukierunkowanie na politykę promującą klastry i sieci, niewątpliwie przyczyni się do rozwoju i podaży na miejsca pracy. Należy promować zatrudnienie przez zamówienia publiczne i rozmawiać o innowacjach w polityce przemysłowej. Wynik do którego potrzeba dążyć, to ogólna promocja polityki innowacyjnej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, to siła napędowa gospodarki, dlatego trzeba promować ideę: „myśl najpierw na małą skalę”. Dyskusje dotyczące Small bussines Act, należy przenieść na wyższy poziom polityczny, zaś PE powinien zwrócić na to szczególną uwagę. W listopadzie zgromadzenie małych i średnich przedsiębiorstw będzie rozmawiać o odnowie Europy po kryzysie, spotkanie odbędzie się na Litwie. Prezydencja Litewska będzie chciała zapewnić, iż nowe inicjatywy będą szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz usprawnić istniejące narzędzia i promować najlepsze praktyki z wszystkich państw członkowskich. Należy dążyć by UE gwarantowała odpowiednie standardy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw, już od początku 2014 r. COSME – polityka kosmiczna jest bardzo ważna w kontekście wzrostu UE, przede wszystkim warto skupić się na kwestii tak ważnych inicjatyw, jak program COPERNIC. Nowa Prezydencja wyraża nadzieję na skuteczną współpracę z PE, podczas całego okresu jej trwania i jednocześnie zaprasza szerokie gremium do udziału w międzynarodowej konferencji pod nazwą „Gospodarka kosmiczna w znaczeniu wielowymiarowym”, która odbędzie się w najbliższym czasie na Litwie.

J. Hibner: Społeczność europejską czeka wiele bardzo istotnych kwestii, które będą w niedługim czasie głosowane w Radzie. Warto zapytać jaka będzie polityka Litwy w zakresie backloadingu, czy Litwa uważa, że to co zostało dokonane w zakresie emisji CO2 w ostatnim czasie, to dobre posunięcie dla europejskiego przemysłu? W jakim kierunku Litwa będzie prowadzić negocjacje? Kolejna nurtująca kwestia, to powstawanie w Europie tzw. wysp energetycznych, do których należy m.in. Litwa. Są to obszary niedostatecznie zaopatrzone w energię elektryczną, dlatego też warto mówić o tym w jaki sposób Litwa zamierza zająć się tą kwestią oraz jak chce przyśpieszyć rozwój w tym zakresie i czy będzie potrzebowała w tym zakresie pomocy ze strony PE?

Z. Balcytis: Warto zauważyć, że w kontekście wspomnianych tu już wcześniej zamówień publicznych, toczą się od wielu już lat w PE na ten temat długie debaty. Należy zatem zapytać w jaki sposób będzie przebiegać ulepszanie procedur w zakresie prawa zamówień publicznych?

V. Prodi: Program COPRERNIC znajduje się w awangardzie technologicznej programów prowadzonych przez UE, pozwalając jednocześnie na precyzyjne zarządzanie terenami, które są objęte badaniami. Przyznane środki finansowe, jeśli się pojawią to zostaną bardzo szybko wydane, dlatego też trzeba uznać, że instrument ten ma absolutnie kluczowe znaczenie w zakresie opóźniania zmian ocieplenia klimatycznego. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by wprowadzić omawiane narzędzie w życie, gdyż wiąże się z tym możliwość dla małych  i średnich przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia szkoleń związanych z gospodarowaniem przestrzennym, co będzie dla unijnej gospodarki bardzo owocne.

J.P. Audy: Stopa industrializacji Litwy to ponad 20%, czyli więcej niż średnia zakładana przez KE. Warto zapytać w jaki sposób udało się to osiągnąć? Średnia unijna to dzisiaj 16%, dlatego też warto poznać tę tajemnicę litewskiego sukcesu. Jakie jest stanowisko Litwy w sprawie relacji z Rosją, która nie jest objęte partnerstwem wschodnim? Czy nie należy w tym aspekcie kooperować z Rosją?

Minister Evaldas Gustas: Przede wszystkim wypada podziękować za zaoferowane wsparcie i przyznać, że reindustrializacja Europy, to niezwykle ważne narzędzie w kontekście łagodzenia konsekwencji zmian klimatu. W najbliższym czasie tzw. podejście „eko”, będzie mieć ogromny wpływ na cały europejski przemysł. Wszystko to przekłada się na koszty, ale jednocześnie branże motywowane są do szukania innowacyjnych rozwiązań. Co do wysp energetycznych, zgoda jest co do tego, iż Litwa jest taką wyspą, zaś kolejny litewski minister przedstawi bardziej wyczerpujące wyjaśnienia. W aspekcie zamówień publicznych,  Litwa poczyniła znaczące postępy, bowiem około 80% z nich odbywa się drogą elektroniczną. Priorytetem Prezydencji jest dążenie do innowacyjności przez zamówienia publiczne. Jest to niezwykle ważne zdanie, gdyż 10% PKB jest przekazywane na zamówienia publiczne, stąd tak ważne jest całkowite przejście na drogę elektroniczną. Program COPERNIC i polityka kosmiczna pozostaną w zainteresowaniu Prezydencji, gdyż potencjał tego programu jest znaczący. Litwa zrobi wszystko, by na czas przyjąć odpowiednie akty prawne, tak by program mógł ruszyć od roku 2014. By tak się stało należy ściśle współpracować z PE, wliczając w to również kwestie finansów, które zostały niedawno ostatecznie rozstrzygnięte w kontekście programu COPERNIC, przy okazji zakończonych negocjacji budżetowych. Główna część finansowania tego programu zostanie przyznana na początku okresu budżetowego i właściwie będzie można rozpocząć wdrażanie programu od razu. Przemysł odpowiada za 24% PKB na Litwie, zaś kraj ten dąży do poziomu 25%. Źródło tego sukcesu nie jest jednolite – Litwa posiada silnie rozwinięty przemysł obróbki drewna i chemiczny, co przy chłonnych rynkach eksportowych daje dobre wyniki. Z Rosją łączą ją ożywione kontakty handlowe, które mogą przynieść tylko pozytywne efekty i do takich relacji należy dążyć. Reindustrializacja, związana jest ze zwiększoną konkurencyjnością, dlatego warto stawiać na lepsze regulacje w zakresie polityki przemysłowej. W lipcu br. Prezydencja zacznie rozmowy dotyczące większej skuteczności małych i średnich przedsiębiorstw oraz elektronicznych zamówień publicznych. W grudniu, po zapoznaniu się z komunikatem KE będzie można pochwalić się konkluzją końcową na posiedzeniu Rady. Środki owszem są niższe, ale należy dokonać przede wszystkim przeglądu praktyk i obowiązującego prawa, by zwiększyć tak pożądaną przez wszystkich efektywność. Warto promować działania innowacyjne, głównie w oparciu o zwiększony popyt na innowacyjne produkty i usługi, tworzenie sieci i klastrów, a także lepsze monitorowanie. Budżet jest zatem ważny, ale nie decydujący, gdyż wiele zależy od skutecznych negocjacji.

J. A. Barea: Wszędzie traci się środki finansowe, bowiem istnieje zbyt duży rozdźwięk miedzy pomiędzy poszczególnymi krajami, a obecny budżet UE jest na poziomie z 1997 r. Trzeba podjąć konkretne działania, dlatego warto pytać w jaki sposób Litwa chce osiągnąć zwiększoną harmonizację w kwestii finansów?