Program Prezydencji Litewskiej w zakresie ochrony środowiska prezydencjaWymiana poglądów z Valentinasem Mazuronisem, litewskim ministrem środowiska

Minister środowiska V.Mazuronis: Z okazji prezydencji Litewskiej w Radzie UniiEuropejskiej zostanie przedstawiony program na drugą połowę 2013 roku. Należy podziękować prezydencji Irlandii za wspaniałą pracę i wyniki w pierwszej połowieroku. Litwa będzie kontynuować rozpoczęte już prace w ramach triady prezydencji.Porozumienie miedzy instytucjonalne, 7 program działań środowiskowych są to jedne z istotniejszych dokumentów strategicznych, które wytyczą wspólne cele przyszłej polityki środowiskowej. Ścisła współpraca państw członkowskich ma kluczowe znaczenie. Dzięki temu instytucje europejskie będą mogły działać sprawnie. Stworzenie otwartej Europy, która będzie rosnąć jest celem prezydencji litewskiej, jest to zapisane w agendzie środowiskowej. Należy być dumnym z tego, że wymogi środowiskowe na Litwie należą do najbardziej surowych na świecie. Litwa bardzo ceni sobie każdą możliwość, by razem z Europarlamentarzystami móc przyczyniać się do poprawy stanu środowiska. Realizacja Strategii Bałtyckiej jest bardzo ważna dla prezydencji litewskiej. Jest to pierwsza makroregionalna strategia, której pomysł wyszedł od Parlamentu Europejskiego. Współpraca w obszarze ochrony środowiska rozwija się pomyślnie, uwzględniając aspekt gospodarczy. Kolejnym priorytetem prezydencji jest zagwarantowanie odpowiednio płynnej, sprawnej procedury ustawodawczej. Kwestia ochrony klimatu ma wielkie znaczenie, ta kwestia ma wpływ na gospodarkę, energię i rolnictwo. Dzięki współpracy z Parlamentem Europejskim dopełnimy realizacji tego priorytetu. W sprawie gazów fluorowanych, ten akt unijny byłby wyraźnym sygnałem pod adresem społeczności międzynarodowej w kontekście 25-go spotkania państw zgrupowanych w ramach protokołu montrealskiego. Kwestia wykorzystania zasobów genetycznych jest bardzo ważna w tym realizacja protokołu z Nagoi. Prezydencja Litwy zrobi wszystko co w jej mocy by Unia Europejska i państwa członkowskie ratyfikowały protokół z Nagoi. Rozporządzenia ABS to byłby znaczący krok dla UE i byłoby to rozumiane przez społeczność międzynarodową, jako bardzo pozytywny gest. Dyrektywa o skutkach środowiskowych i rewizja to kolejny priorytet. Prezydencja litewska będzie starała się o porozumienie w kontekście racjonalnych metod w kwestii uproszczenia procedur. Należy ograniczyć obciążenia biurokratyczne w kontekście MŚP. Prezydencja litewska chce prowadzić negocjacje w ramach trialogu i osiągnąć porozumienie po pierwszym czytaniu jeżeli otrzymamy wsparcie Parlamentu i Rady.

C.Klass: Kompetencje krajowe w kontekście strategii leśnej muszą być uwzględnione. Odpowiedzialność za las spada na kraje członkowskie. Równowaga między gospodarką a środowiskiem jest dużym wyzwaniem, tak jak i kwestia zrównoważonego rozwoju. Zmiana wykorzystania terenów rolnych jest niezaprzeczalna. Należy szukać nowych metod ewaluacji.

L.McAvan: Wiele spraw musi zostać przyjętych przed zakończeniem kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej. Prezydencja litewska będzie miała bardzo trudne zadanie, aby zamknąć tak wiele spraw. Nie chodzi tylko o liczbę dossier ale o ich wagę. Jak Unia Europejska będzie postrzegana globalnie w okresie przygotowań do konferencji warszawskiej COP-19 i do rozmów w Paryżu? Co z celami do roku 2030? Emisja dwutlenku węgla przez samochody jest kwestią cały czas bardzo ważną. Czy zakończą się prace przed przerwą letnią?

 J.G.Gerbrandy: Połączenie aspektu konkurencyjności gospodarki z aspektem jej zrównoważonego rozwoju powinno być priorytetem. Dokument o priorytetach Prezydencji Litewskiej, mówi o skupianiu się na zrównoważonym wzroście, jest to bardzo istotne. Europa traci konkurencyjność, czysto technologiczne sektory są słabsze w Unii Europejskiej niż w innych miejscach na świecie. Tracimy również na ETS-e, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić strukturalnych reform aby system ETS uratować. Jakie inicjatywy będą podejmowane w Radzie w racji do spraw konkurencyjności tak ażeby wzmocnić zrównoważony charakter i konkurencyjność gospodarki europejskiej? S.Hassi: Została przedstawiona długa lista dossier, co do których zakończyły się procedury pierwszego czytania w Parlamencie. Nie ma zbyt dużo czasu by zakończyć pracę nad tymi pakietami. Bardzo interesujący jest poziom ambicji Prezydencji Litwy.

A.Rosbach: Morze Bałtyckie to jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, do tego stopnia, że wręcz odradza się spożywanie ryb złowionych w Morzu Bałtyckim. Co Prezydencja Litewska zamierza zrobić by poradzić sobie z tym problemem?

Minister środowiska V.Mazuronis: Strategia Leśna jest bardzo istotną strategią, która leży w kompetencji państw członkowskich i ich działanie ma szczególne znaczenie. Trzeba to uwzględnić poszukując odpowiednich rozwiązań. Dyrektywa o wykorzystaniu gruntów jest kwestią dyskusyjną, która potrzebuje poszukiwań jak najlepszych rozwiązań. Prezydencja Litewska będzie starała się o kontynuowanie dyskusji. Istotną sprawą jest to jak Europa jest postrzegana w obszarze zmian klimatycznych. Najważniejsze dla państw członkowskich jest znalezienie wspólnego mianownika, posiadanie wspólnej wizji, w przeciwnym razie w Warszawie, podczas konferencji COP, nasza sytuacji zrobi się trudna. W Warszawie trzeba będzie szukać też możliwości aby w roku 2015 w Paryżu móc przedstawić namacalny wynik. Emisja CO2 w pojazdach mechanicznych, w obecnej sytuacji trzeba rozpocząć negocjacje z innymi państwami członkowskimi.

Zrównoważony rozwój i konkurencyjność w Unii Europejskiej to szeroka kwestia, dotycząca nie tylko zmian klimatycznych i ochrony środowiska. W Radzie trwają dyskusje na ten temat. Kwestia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego jest bardzo istotna dla prezydencji litewskiej. Litwa jest również krajem bałtyckim. Ten problem będzie z pewnością dyskutowany w trakcie Prezydencji Litewskiej.