Program Prezydencji Polskiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaWymiana poglądów z Ewą Kopacz, polską minister zdrowia Minister Ewa Kopacz

Zdrowie i ochrony obywateli Europy. Zwraca się również uwagę na odpowiednią, jakość  zdrowia.

Najważniejsze aspekty Polskiej Prezydencji :

- Choroby niezakaźne i zdrowe starzenie się

- Innowacyjność i dobre praktyki (e-zdrowie)

- Choroby bezgraniczne i bezpieczeństwo sanitarne

Priorytety te wpisują się w strategię Europa 2020. Priorytety Polskiej Prezydencji stanowią również cześć Programu Trio.  W ramach pierwszego priorytetu zwraca się uwagę na zmniejszenia różnic miedzy determinantami zdrowia. Istnieją poważne różnice w zdrowiu. Ok. 86 % wszystkich zgonów spowodowanych jest chorobami przewlekłymi niezakaźnymi.  Choroby zakaźne są dzisiaj pod kontrola. Zwalczanie różnic w zdrowiu to bardzo poważne wyzwanie. Podjęte środki będą przynosić owoce na przestrzeni lat.  Choroby związane z nałogowym paleniem papierosów w znacznej mierze przyczyniają się do zgonów, obecnie jest to ok 650 tys zgonów rocznie w Europie. Alkohol – ponad 13 % zgonów spowodowanych jest nadmiernym spożyciem alkoholu.  Odsetek osób otyłych podwoił się w przeciągu ostatnich 30 lat. Ostatnie dane wskazują, że ok. 17 milionów młodych europejczyków zmaga się z nadmierną wagą.  Determinanty zdrowia stanowią wyzwanie dla zdrowia publicznego.  Zapobieganie i diagnozowanie chorób układu oddechowego u dzieci – częstość ich występowania wynosi od ok. 10% – 30 %. Choroby te mają znaczenie, na jakość życia. Przewlekle choroby powodują trwałą niepełnosprawność oraz możliwość wcześniejszych zgonów.  Podczas Polskiej Prezydencji jednym z ważniejszych punktów będzie także możliwość wczesnego wykrywania zaburzeń u dzieci. Odpowiednie wykorzystanie narządów ruchu, mowy to podstawowa komunikacji. Z tego też względu wczesna diagnostyka jest bardzo potrzebna. W wielu państwach członkowskich podejmuje się działania przesiewowe u dzieci. Właściwa diagnoza i sposób leczenia może zapewnić dzieciom szybszą rehabilitacje i dojście do lepszej sprawności. Może się to przełożyć, na jakość życia ekonomicznego, zawodowego i społecznego.  Rozwój programu badan przesiewowych – zapobieganie schorzeniom przyczyni się lepszego warunku życia w przyszłości. Warto pamiętać, ze zdrowa starość zaczyna się w dzieciństwie. W ramach priorytetu odnoszącego się do osób starszych warto przyjrzeć się bliżej takim chorobom jak: choroby mózgu i choroby degeneracyjne m.in. choroba Alzhaimera. Kładziony jest nacisk na krajowe sposoby leczenia. Szczególną uwagę trzeba poświęcić chorobom mózgu, a także organizacjom nad osobami starszymi i kształtowaniu prozdrowotnego systemu życia.

Jo Leinen

Zdrowie jest zakorzenione u dzieci. Trzeba zapobiegać chorobom zwianych z nałogami.  Peter Liese

Pakiet farmaceutyczny nie został jeszcze ukończony. Czy można poprzeć w Radzie dwie  rzeczy:

- Czytelność ulotek. – powinna znaleźć się tylko ta informacja, która jest najbardziej potrzebna; Należy dokonać priorytetów. Powinny powstawać banki danych.

- Dawstwo bez wynagrodzenia – w przypadku organów istnieje już rozwiązanie, ale nie ma jeszcze żadnego dobrego rozwiązania w sprawie tkanek;

Linda Mc Avan

Jakie konkretne obszary działania chce Prezydencja Polska? Kwestie zdrowotne muszą być traktowane poważnie.

Antonyia Parvanowa

Nie da się rozwiązać nierówności, które narosły przez wiele lat. Czy będzie planowana debata nt stabilności zdrowia? Trzeba zapewnić odpowiedni dostęp do leczenia dla wszystkich obywateli.

Karin Kadenbach

Choroby, które do 2010 r. miały zniknąć nie zniknęły, a zachorowalność rośnie. Czy choroby  zakaźne są pod kontrolą?

Sonik Bogusław

Dopalacze – były to substancje psychoaktywne. Prowadziły do zgonów i uzależnień. Polska wprowadziła dość radykalne zmiany. Czy w najbliższych miesiącach będzie próba wprowadzenia zmian na arenie europejskiej?  Dyrektywa antynikotynowa – jaka jest pewność prawna w Radzie, że będzie można obronić  zaproponowane rozwiązanie w przyszłości.

Kriton Arsenis

Nowa żywność- temat jest bliski całej Europie. Czy zakazanie klonowanie zwierząt mogło  spowodować, że nie mięso nie pojawi się na talerzach? Alojz Peterle Trzeba skupiać się na zdrowych osobach, dzięki temu będzie możliwość zmniejszenia odsetka osób chorych – profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób. W różnych dziedzinach polityki trzeba skupiać się na tematyce zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne mogłoby uwzględniać ludzi, którzy prowadzą zdrowy tryb życia. Jaka jest rola w społeczeństwie obywatelskim?

Edite Estrella

Czy Prezydencja Polska będzie traktować priorytetowo kwestie nierówności? Minister Ewa Kopacz

W Europie występują duże różnice w zdrowiu obywateli. Trzeba jak najszybciej mieć możliwość dotarcia z informacjami i edukacją do obywateli. Im większa będzie świadomość i wiedza tym mniej potrzebnych będzie wydatków z budżetu. Szczepienia ochronne są zalecane w danych krajach. Jest pełna świadomość, że dane szczepienia są odpowiednie i sprawdzone. Państwa członkowskie stwierdziły, że legislacja w zakresie monitorowania fałszywych produktów leczniczych jest ważniejsza niż informacja.  Transplantologia a dawstwo narządów – jak wydłuża się kolejka osób czekająca na transplantologie. Ważną rzeczą jest, żeby dotrzeć z informacją, że warto podzielić się narządem parzystym. Bezpieczeństwo w obszarze transplantologii (siec koordynatorów, wymiana informacji, e- zdrowie). Choroba neurodegeneracyjne np. choroba Alzhaimera- poprzednie prezydencje podejmowały działania. Działania powinny doprowadzić do wzrostu świadomości. Trzeba wspierać krajowe polityki. Warto również wspomnieć o wszystkich osobach opiekujących się chorymi. Polska prezydencja chce realizować cele zapisane w strategii Europa 2020.  Różnice w finansowaniu opieki zdrowotnej – nie wszystkie kraje mogą zagwarantować ten sam koszyk świadczeń gwarantowanych. Dopalacze – substancje psychoaktywne i bardzo niebezpieczne. Wtedy, kiedy wiadomo, jakie jest zatrucie, to wiadomo jak lekarze mogą się zachować. Walka z dopalaczami w Polsce przyniosła efekt. Trzeba znaleźć skuteczną walkę z substancjami na terenie całej Europy. Podczas nieoficjalnego spotkania omawiany był ten temat. Temat ten będzie wiodący. Polska prezydencja będzie wspierała prace KE. Tytoń – obecnie istnieje epidemia tytoniowa. Będą prowadzone prace koncepcyjne nad dyrektywą tytoniową.  Społeczeństwo obywatelskie – osoby zdrowe powinny być promowane. Pieniądze znajdujące się w budżecie zdrowotnym nie będą wystarczające. W społeczeństwie obywatelskim może się wydarzyć wiele dobrego. Wiele środowisk promuje postawy prozdrowotne.  Nowa żywność – regulacje dotyczące nano-technologii zostały przesunięte do rozporządzenia. Prezydencja węgierska zaproponowała, by kwestie dotyczące nano materiałów mieściła się w rozporządzeniu dotyczącej żywności.