Program Prezydencji Polskiej w zakresie rolnictwa prezydencjaWymiana poglądów z Markiem Sawickim, polskim ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

Minister Marek Sawicki

Bezpieczeństwo żywnościowe nabiera na znaczeniu. Są dwa wymiary: jakościowy i ilościowy. Polska prezydencja skupi się na wspólnej Reformie Rolnej – samowystarczalność i bezpieczeństwo żywnościowe. Przygotowana będzie reforma Wspólnej Polityki Rybackiej. Ważne jest również wykorzystanie energii odnawialnej. Obok identyfikacji bydła warto również zidentyfikować liczbę owiec. Jesienią 2011 r Komisja Europejska przedstawi informacje dotyczące dobrostanu zwierząt. Trzeba zweryfikować przepisy fitosanitarne w sprawie chorób i szkodników. Polska prezydencja chce kontynuować dalsze pracę nad GMO, by móc jak najszybciej rozpocząć rozmowy trójstronne.  Zielona Księga dotycząca lasów – Rada podziela, pogląd że lasy dostarczają wiele korzyści dla środowiska.  Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego ma na celu realizacje założonych umów. Polska prezydencja będzie wspierać wszystkie działania tej organizacji.

Leinen Jo

Kontrowersje dotyczące klonowania i GMO. Każdy kraj będzie sam decydować na temat roślin genetycznie modyfikowanych. Nastały zmiany dotyczące oznakowania zwierząt z wypalania na skórze na chipowanie.

Seeber Richard

Jaka jest propozycja prezydencji polskiej w sprawie GMO? Prowadzenie upraw pod kątem upraw GMO może zagrozić brakiem żywności. Rośnie liczba ludności, rosną również ceny żywności. Jak można zagwarantować, aby morza były pełne różnych gatunków ryb? Coraz częściej uprawy wykorzystywane są do rozwoju nowych źródeł energii.

Ayuso Pilar

W zakresie leśnictwa powinna zostać wprowadzona dyrektywa europejska, która będzie ustanawiać wspólny standard w całej Europie. Czy istnieje możliwość wprowadzenia jednego minimum w całej Europie? Poruszono także temat kodeksu alimentarius obowiązujący europejskich producentów. de Brun Bairbare Reforma WPR – zachęta dla rolników z II filaru oraz związana z tym ekologizacja rolnictwa. Jakie pozytywne praktyki polska prezydencja chce wprowadzać w sprawie leśnictwa?

Florenz Karl – Heinz

GMO – może zaistnieć problem z nawożeniem lub karmieniem zwierząt przy otwartych granicach. Trzeba będzie sprawdzać bardzo dokładnie dane skąd pochodzi dana pasza. Przeciwdziałanie dyktatowi producentów w zakresie mięsa i mleka.

Prodi Vittorio

Warto utworzyć łańcuch dostaw i przetwórstwa biomasy na gaz.  Pszczelarstwo powinno się traktować, jako dziedzinę gospodarki poprzez monitorowanie środowiska pszczół. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo żywności.  Minister Marek Sawicki WPR – oparta na monokulturach i chemizacji produkcji. Trzeba zmienić podejście do tej reformy. Nie można rozpatrywać tej reformy tylko w zakresie finansowym. Warto spojrzeć przez pryzmat europejski i światowy. Pszczoły – identyfikacja i chemizacja produkcji spowodowała niekorzystne zmiany.  GMO – nie wiadomo na ile GMO zagrażają bioróżnorodności, ponieważ jest brak badań na ten temat. Europa chce się chronić przed utrata bioróżnorodności. W rolnictwie europejskim mamy wielki potencjał. Trzeba go tylko pobudzić, dzięki temu nie trzeba będzie wykorzystywać upraw GMO oraz klonowania. W obszarze rybołówstwa trzeba traktować wszystkie sprawy regionalnie. Ważna jest świadomość i monitoring połowów.  Pszczoły są naturalnym wskaźnikiem środowiska. Choć nie można stwierdzić, że jedynie czynnik środowiskowy zagraża życiu pszczół.   Wobec producentów żywności w Europie postawiono bardzo wysokie oczekiwania. Wszystkie regiony świata oczekują, że europejski rynek da możliwość utrzymania wszystkim rejonów wiejskich na świecie. Nie można otwierać Europy na import produktów bez żadnych wcześniej ustalonych standardów. Bezpieczeństwo żywności: Można dalej rozbudowywać obowiązki, ale można również spojrzeć inaczej na produkcję żywności w Europie. Najbezpieczniejszy produkt to taki, który jest najmniej przetworzony.  Łańcuch żywnościowy: trzeba wzmocnić konkurencyjność rolników, ale również trzeba ograniczyć konkurencyjność handlu.  Produkcja biopaliw winduje ceny paliw na świecie. Jest bardzo dużo odpadów w rolnictwie i w gospodarce komunalnej do wykorzystania na potrzeby energetyki. Biomasa leśna musi się opierać tylko na odpadach leśnych.  Bakteria Coli w kiełkach nie była problemem rolniczym. W tym wypadku zawiódł system ostrzegania regionalnego, gdyż system wczesnego ostrzegania w Europie jest odpowiedni.  Nie może być otwartości rynku handlu z pogwałceniem bioróżnorodności w innych częściach świata.