Program Prezydencji Szwedzkiej w zakresie badań naukowych prezydencjaTobias Krantzem minister ds. badań naukowych– priorytety Prezydencji Szwedzkiej

Priorytety Prezydencji Szwedzkiej w kwestii badań naukowych:

- Zarządzanie Europejskim Programem Badawczym (ERA)

- Trójkąt Wiedzy – polityka innowacyjna; wspólne programowanie w polityce badawczej

- Przyszłość Programu Ramowego

Konferencja z Lund

W Europie musi poprawić się koordynacja badań. Badania naukowe muszą zostać skomercjalizowane, pomoże to podnieść konkurencyjność placówek uczelnianych, wzmocnić instytucje badawcze w Europie. Należy uprościć procedury administracyjne w Programie Ramowym, czy innych programach naukowych. Jedną z najważniejszych kwestii dla Prezydencji Szwedzkiej będzie Strategia dla Morza Bałtyckiego.