Program Prezydencji Szwedzkiej w zakresie ochrony zdrowia prezydencjaGöran Hägglund – szwedzki minister opieki społecznej
Maria Larsson – szwedzka minister ds. osób starszych i zdrowia publicznego

W czasie spotkania z eurodeputowanymi z komisji ENVI, Szwedzcy ministrowie poruszyli temat walki z grypą A/H1N1, prawa pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej, kwestię pakietu farmaceutycznego oraz e-zdrowia. Za priorytet Szwedzkiej Prezydencji, M. Larsson uznała walkę z wirusem A/H1N1, odpowiednią koordynację działań w tym zakresie oraz przekazywania niezbędnych informacji państwom członkowskim. Kwestią szczególnie ważną dla minister stanowi kontynuacja prac legislacyjnych dot. prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w państwie UE innym niż kraj pochodzenia. Jest to istotne z uwagi na fakt, że z badań eurobarometru, wykonanego tuż przed czerwcowymi wyborami do PE, to właśnie kwestia zdrowia wraz z ochroną konsumentów okazały się być najistotniejsze dla obywateli UE. Ponadto minister Larsson podkreśliła konieczność zintensyfikowania i wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami UE w zakresie tzw. e-zdrowia oraz wykorzystania najnowszych technologii dla usprawnienia systemu opieki zdrowotnej.

Co do Pakietu Farmaceutycznego, do najistotniejszych kwestii zdaniem ministrów należy rzetelny dostęp pacjenta do informacji, walka z podrabianiem leków i innych produktów farmaceutycznych, a także dostęp pacjenta do obiektywnych informacji nt. efektów ubocznych lekarstw.