Program Prezydencji Szwedzkiej w zakresie rolnictwaSzwedzki minister rolnictwa, Eskil Erlandsson – strategia Prezydencji Szwedzkiej w zakresie rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska

- poruszona została kwestia Morza Bałtyckiego oraz ryb i ssaków w nim żyjących (m.in. ochrona fok i wielorybów). Co do strategii M. Bałtyckiego Szwecja pragnie skoncentrować się na sprawach miast, transportu i rolnictwa

- priorytetem Szwecji jest kwestia rybołówstwa, która wiąże się z czystą wodą. Minister ma nadzieję, że kwoty połowów będą przestrzegane.

- zakres stosowania antybiotyków w karmach i paszy (ich ograniczenie ze względu na szkodliwość na ludzki organizm)

- etykietowanie produktów żywnościowych – pomimo tego, że wielu posłów wskazywało na to, że etykietowanie produktów szczególnie żywności genetycznie modyfikowanej oraz ich składników, jest ważne, kwestia ta nie należy do priorytetów szwedzkiej Prezydencji

- tzw. Nano-etykietowanie – cząstki nano – co z ich etykietowaniem, czy należy oznaczyć zwierzęta, które były karmione paszą modyfikowaną genetycznie?

Dyrektor ECDC, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Zsuzsanna Jakab

- Jakab omówiła rolę i główne cele działania ECDC (porady naukowe i techniczne, szkolenia i praktyczne wsparcie dla instytucji europejskich i państw członkowskich walczących z chorobami zakaźnymi, przygotowywanie raportów, zbieranie danych praktycznych, udzielanie eksperckiej pomocy, centrum posiada także system ostrzegania dot. wybuchu chorób.

Priorytety ECDC:

- wzmocnienie systemu zbiórki danych

- analiza wpływu możliwości zmian klimatycznych na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych

- odpowiedź na pandemię grypy

- Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była kwestia grypy A1H1 (przyczyny, objawy, czy ludzie się uodpornią na ten wirus, jakie środki można podjąć, aby uodpornić obywateli UE)

- (szczepionka zostanie prawdopodobnie przygotowana pod koniec października lub na początku listopada

- szczepionka dla trzech wrażliwych grup – dzieci, osoby z innymi schorzeniami i matki w ciąży – zostanie przygotowana później)