Program Prezydencji Węgierskiej w zakresie klimatu i energii prezydencjaWizyta węgierskiego ministra rozwoju krajowego odpowiedzialnego za zagadnienia klimatu i energii Tamasa Fellegiego oraz węgierskiego sekretarza stanu ds. informacji i  komunikacji Zsolta Nyitrai reprezentujących węgierską prezydencję Rady Unii  Europejskiej

T. Fellegi: budowanie silnej i konkurencyjnej Europy to zwiększenie wydajności energetycznej. Prezydencja węgierska rozpocznie prace nad dokumentami, którą staną się filarami europejskiej energetyki. Niezbędna jest rozbudowa inteligentnych sieci. Należy zagwarantować finansowanie dla najważniejszych projektów w zakresie energetyki. Europejski rynek energetyczny, to inwestycja na kwotę 1bln. euro. W roku 2011 KE przedstawi propozycję finansowania infrastruktury energetycznej. Prezydencja węgierska 16.05 zorganizuje konferencję na ten temat. Mamy także plan działanie w obszarze efektywności energetycznej i jest to główny punkt działania naszej prezydencji. Wydajność energetyczna jest dla nas niezwykle ważną kwestią. Szczególną uwagę poświęcimy zachowaniu spójności na rynku energetycznym. Chcemy osiągnąć bezpieczeństwo dostaw energii na wysokim poziomie.

Z. Nyitrai: cele prezydencji węgierskiej są jasne, a ich celem jest silna Europa. Telekomunikacja i informacja to dziedziny, gdzie należy jak najszybciej wykorzystywać nowe możliwości. Program naszej prezydencji opiera się na opracowanej w ostatnich latach Agendzie Cyfrowej. Dokument ten w niezwykłym stopniu wspiera konkurencyjność Europy. Nasze działania w tej domenie dotyczyć będą bezpieczeństwa informacji (ENISA). Wzmocnienie tej agencji związane są z modernizacją i wzmocnieniem mandatu tej organizacji. Uczestnicy oczekują większego bezpieczeństwa i ochrony. Program widma radiowego jest dla nas kolejnym priorytetem. Widmo radiowe będzie przyczyniało się do rozwoju gospodarczego.