Program Prezydencji Węgierskiej w zakresie ochrony środowiska cz. II prezydencjaFazekas Sandor – Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich z Węgier na temat bezpieczeństwa żywności

Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności będą priorytetem prezydencji węgierskiej. Ważne dla konsumentów są informacje dotyczące produktów. Potrzebne są szczegółowe, rzetelne informacje dla konsumentów. W kwestii procesu produkcji żywności gdzie pojawiają się nowe technologie musimy ograniczyć do minimum niepewność i brak zaufania konsumentów do produktów spożywczych na rynku. Szczególnie chodzi o niepewność związaną z nowymi technologiami:  klonowanie, nanotechnologie. Ważne jest wypracowanie rozwiązań ogólnoeuropejskich, które będą mówiły o ilościowym i jakościowym kształtowaniu informacji na opakowaniach. Projekt rozporządzenia jest istotny i będzie jednym z priorytetów prezydencji węgierskiej. W związku z nowymi oczekiwaniami konsumentów dojdzie do przekształcenia dyrektywy o sokach owocowych. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących rozróżnienia miedzy nektarem z koncentratu a sokiem owocowym. W przyszłości nie będzie można dodawać cukrów do soków owocowych. W sprawie nowych rodzajów żywności są pewne postępy jeśli chodzi o akty delegowane jak i akty wykonawcze . Nie ma postępów dotyczących przepisów o zwierzętach klonowanych i żywności produkowanej z mięsa ze zwierząt klonowanych. W kwestii informacji i etykietowania żywności, musi być obowiązek informacji o wartości odżywczej danego produktu. Będą także bardziej surowe przepisy regulujące zarówno czytelność tych informacji jak i informacje o alergenach w danym produkcie spożywczym. Dioksyny to problem dotykający konsumentów oraz hodowców bydła. Należy stworzyć instrumenty, które pozwolą na unikanie takich skandali w przyszłości. Istotne jest zagwarantowanie ochrony zdrowia naszych konsumentów. Musimy stworzyć bezpieczny system. Współpraca miedzy organami weterynaryjnymi państw członkowskich na szczeblu europejskim musi być sprawna i wzmacniana. Należy oddzielać różne rodzaje tłuszczu na etapie produkcji, gdyż wtedy może dojść do zatrucia dioksynami. Ważny jest nowy system monitoringu produkcji jak i stworzenie nowej bazy danych. Należy wprowadzić obowiązek sprawozdawczości producentów. W odniesieniu do importu z państwach trzecich trzeba zagwarantować takie same standardy bezpieczeństwa jak w UE. Kontrowersją w sprawie GMO jest to, ze państwa członkowskie jak i opinia publiczna mają rożne podejście w tej kwestii. Państwa członkowskie maja sporą swobodę podejmowania decyzji o ograniczeniu upraw organizmów modyfikowanych genetycznie na swoim terytorium. Prezydencja węgierska będzie dalej priorytetowo traktować rozporządzenie o organizmach zmodyfikowanych genetycznie. Ważne jest podkreślenie, ze gwarancje ochronne i system klauzul ochronnych nie ulegnie zmianie. Państwa członkowskie dalej będą miały możliwość skorzystania z klauzul ochronnych pozwalających na zakaz upraw zmodyfikowanych genetycznie na ich terytorium przy zachowaniu określonych warunków, muszą jednak uwzględniać skutki społeczne i inne. Uwagę należy przykładać do niezależnej analizy skutków w stosunku do GMO. Przedsiębiorstwa muszą przedkładać próbki produktów do analizy. W sprawie etykietowanie żywności należy lepiej informować konsumentów o produktach. Musimy informować o zastępowaniu elementu, tradycyjnego składu spożywczego, innymi elementami. Nie należy wprowadzać przymiotnika ,,tradycyjne’’, bo to wprowadza w błąd konsumentów. Zawsze trzeba informować na etykietach kiedy jakieś tradycyjne substancje składowe zamieniane są na inne.Liotard Kartika Tamara 77 % Europejczyków uważa, że mięso klonowane jest produktem nienaturalnym i nie chcą go spożywać. Żywność ze zwierząt klonowanych nie należy do ,,novel food’’ – nowej żywności. Musimy znaleźć rozwiązanie przejściowe. Nie może dojść do tego, ze w czasie kiedy Komisja będzie pracowała nad nowymi przepisami na rynku pojawią się nowe produkty modyfikowane genetycznie. Proponuje przyjąć rozwiązanie wiążące prawnie które wygaśnie w momencie kiedy będą nowe przepisy. Nie można dopuścić do udzielenia zezwolenia na wprowadzanie na rynek sklonowanego mięsa. Prezydencja węgierską powinna opowiedzieć się za rozwiązaniem wiążącym prawnie aczkolwiek czasowym.

Áder János Produkty spożywcze, szczególnie z Państw Trzecich muszą sprostać tym samym wymogom bezpieczeństwa żywności co produkty europejskie. Potrzeba sankcji, kontroli, kar aby te środki nie trafiały do Europy. Europa nie może być wysypiskiem odpadów spożywczych dla reszty świata.

Tabajdi Csaba Sándor Europejskie ustawodawstwo powinno gwarantować takie same normy dotyczące bezpieczeństwa żywności w UE jak i Państwach Trzecich. Dla środków importowanych często są one dozwolone a w Europie od dawna na liście zakazanych substancji. Musimy zmienić akty prawne.

Fazekas Sandor – Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich z Węgier Substancje pochodzące z państw trzecich mają zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, mimo iż są zabronione w Unii Europejskiej. Zgodnie z porozumieniem WTO nie można zabronić na taki transport jeśli produkty te nie mają negatywnych skutków ubocznych dla zdrowia konsumentów. Są wartości graniczne obowiązujące w wymiarze globalnym i te wartości muszą być wpisane do rozporządzenia Unii Europejskiej. Węgry zlikwidowały ryzyko niebezpieczeństwa związanego z produkcją aluminium poprzez zastosowanie produkcji suchej, która na końcu łańcucha produkcji nie tworzy niebezpiecznego szlamu. Wprowadzono zmiany prawne i technologiczne w wytwarzaniu aluminium. W kwestii klonowania jest wiele kontrowersji. Nie należy wprowadzać artykułów spożywczych będących efektem klonowania. Istotne jest osiągnięcie stosownego porozumienie. Należy negocjować w tej kwestii. Musimy zachować naszą wielotowarową gospodarkę rolną także na przyszłość.