Program Prezydencji Węgierskiej w zakresie przemysłu i badań naukowych cz. I prezydencjaWizyta węgierskiego sekretarza stanu ds. strategicznych odpowiedzialnego za przemysł i badania naukowe Zoltana Csefalvay, reprezentującego węgierską prezydencję Rady

Należy wyciągnąć wiele lekcji z kryzysu finansowego w Europie. Stabilność fiskalna i kwestie budżetowe, ale także zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej to filary do wyjścia z kryzysu i uniknięcia go w przyszłości. Inwestycje w zasoby ludzkie i innowacje stanowić będą siłę napędową rozwoju firm i w następstwie całej gospodarki. Mamy obecnie ambitną wizję Europy 2020.

Podstawowe zasady, którymi kierować się będzie nasza prezydencja wyglądają następująco:

- pozbycie się barier, aby firmy mogły łatwiej i sprawniej działać

- usuwanie ograniczeń i przepisów

- zmniejszenie kosztów transakcji i obciążeń, aby firmy mogły koncentrować się na

innowacyjności i kreatywności

- Small Business Act – MŚP wciąż z trudem radzą sobie z dostępem do finansowania. Powód to tego leży w samych MŚP, które są ”osamotnione” – brak im głosu politycznego. Potrzebujemy działań zarówno na arenie europejskiej jak i wewnątrz państw członkowskich, aby stały się większe i silniejsze i miały lepszy dostęp do rynków zagranicznych. Konieczne jest stworzenie polityki, która pomoże tym firmom rosnąć. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i ryzyka działań państwa. Koszty transakcji są niezwykle istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o funkcjonowanie MŚP.

Europejski Obszar Badawczy okazał się owocnym pomysłem, chociaż systemy krajowe i regionalne działają osobno, co oznacza podwajanie kosztów. Należy, więc zwalczać fragmentację rynku. Europa powinna postarać się wykorzystać wszystkie 3 aspekty badań:

- nauka dla nauki;

- nauka dla konkurencyjności;

- nauka dla społeczeństwa.

Musimy otwierać drogi dla państw, które są niedorezprezentowane w 7PR – głównie są to państwa Europy Wschodniej – konferencja wysokiego szczebla na ten temat odbędzie się 24-25 lutego.

Konieczne jest tworzenie polityki komunikacji. Finansowanie badań naukowych i ich stosowanie, to sektor, z którym Europa ma duży problem. Musimy gonić najbardziej innowacyjne regiony świata, aby zapewnić w UE dobrobyt. Niezwykle ważna jest również inicjatywa dotycząca surowców. Stanowi to jeden z naszych priorytetów. Dostęp do surowców musi zostać ułatwiony i oczekujemy na materiały przygotowane przez KE. Europejski Instytut Innowacji i Technologii i jego rola muszą zostać dodatkowo podkreślone. Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami, które wymagają naszych wspólnych wysiłków. WE musi odzwierciedlać tradycje wszystkich członków. Rada konkurencyjności i PE muszą współpracować ze sobą ściśle, tylko wtedy uda się znieść pewne bariery.

Gyurk: wszyscy zgadzamy się, co do tego, że musimy zbudować wspólny rynek i znieść bariery, jednak jest wielka przepaść między nowymi i starymi państwami członkowskimi zwłaszcza, jeśli chodzi o ich uczestnictwo w programach badawczych. Należy tę przepaść jakoś wyrównać.