Program Prezydencji Węgierskiej w zakresie przemysłu i badań naukowych cz. II prezydencjaWizyta Zoltána Cséfalvaya, węgierskiego ministra do spraw strategicznych odpowiadającego za przemysł i badania, i Zsolta Nyitraia, węgierskiego ministra ds. informacji i komunikacji, urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej

Zoltán Cséfalvay: Jednolity rynek jest trudny do zrealizowania, jednak poparcie go jest niezbędne. Jeśli skoncentrujemy się na problemach, jakie wynikają z jednolitego rynku łatwiej będzie wypracować strategię i platformę, która stanowić będzie rozwiązanie dla istniejących problemów. Innowacja i rynek jednolity są bezpośrednio połączone, tym łatwiej jest inwestować i wprowadzać innowacje. Oba te elementy mają istotne znaczenie szczególnie dla mniejszych państw członkowskich, które mogą produkować dla większych rynków zbytu. Rynek jednolity może stanowić, więc podstawę do pomocy. Europa rzeczywiście wydaje się trochę uśpiona, jeśli chodzi o rynek innowacji, który przez lata pozostawiony został sam sobie. Należy zjednoczyć nasze działania angażując wszystkich interesariuszy. Jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebne są środki gwarantujące im wzrost.

Zsolt Nyitrai: Najważniejszym celem jest stworzenie silnych i poprawnie działających usług publicznych dla firm i obywateli. Podczas prezydencji węgierskiej dokonano śródokresowej ewaluacji programu Galileo. Przedstawiony został projekt dotyczący PRS. Pod koniec czerwca dojdzie do głosowania usługi publicznej o regulowanym dostępie w ramach programu Galileo.

P. del Castillo: Prezydencji węgierskiej należą się specjalne podziękowania za szerokie działania w dziedzinach, którymi zajmuje się komisja ITRE. Specyficzne linie budżetowe powinny być zapewnione dla programów typu ITER i Galileo, które nie będą wkraczały na programy ramowe, które inaczej nie będą mogły być realizowane. Środki na badania naukowe powinny zostać zwiększone, aby UE mogła stać się światowym mocarstwem w dziedzinie innowacji.

A. Guyrk: Węgierska prezydencja była niezwykle bliska Parlamentowi Europejskiemu, co jest godne pochwały.

J.P. Audy: Prezydencka węgierska zamknęła pierwsze trio przywództwa Rady po przyjęciu Traktatu z Lizbony.